5.B Realisering av fokusgruppsmöten

En givande dialog mellan olika VET-leverantörer och arbetsmarknaden är ofta understödd av fokuserat problemlösande och behovet av en lösningsorienterad metod för ”marknadsmisslyckande”. Därav behovet av att bilda fokusgrupper. Det huvudsakliga syftet med en fokusgrupp är att dra nytta av attityder, känslor, åsikter, erfarenheter och reaktioner. Därför tillåter den här gruppmetoden inom forskning diskussioner ansikte-mot-ansikte med en grupp människor som kan tillföra olika perspektiv.

Att planera är en nödvändighet, men ibland hoppar människor snabbt över det. Människor påbörjar ofta fokusgruppsplanering genom att sätta samman frågor. Dock anses det allmänt vara bättre att ta ett steg tillbaka, fundera på syftet och ställa några grundläggande frågor. I grund och botten innebär det att förtydliga problemet innan du ber någon om dess åsikt. Så, definiera först syftet, till exempel resultaten av forskning eller resultaten av yrkeskartläggning. Nästa steg är att komma fram till en tydlig och gemensam syn på resultatet. Syftet med detta är att inleda diskussioner om hur resultaten kan tolkas, och vidare, om konsekvenserna som dessa resulterat har. Detta möjliggör en informerad planeringsmetod. Framgångsrik planering kräver att vi sätter tankar på papper och bjuder in andra för att ge respons. Det tvingar oss att gå bortom vårt eget tänkande och söka kollegors inblick.

En annan del av planering är att bestämma vilka typer av människor som kan ge informationen som behövs. Det är viktigt att överväga vilka egenskaper människor borde ha, till exempel vilka som är de ”informationsrika” individerna. Därför borde följande fråga ställas: ”Vilka har störst insikt i det här ämnet och från olika perspektiv?”

När vi inom QSE-VET-projektet refererar till ”evidensbaserad VET”, syftar vi specifikt på frågor som exempelvis:

 • Hur kan vi försäkra tillräckligt med praktikplatser och anställningar för utexaminerade VET-studenter?
 • Hur kan vi försäkra tillräckligt utbud av (framtida) utexaminerade VET-studenter för att tillgodose antalet som krävs?
 • Hur vet du att yrkeskunskaperna som tillhandahålls (t.ex. av en specifik VET-leverantör eller ett program) är relevanta för kunskaperna som krävs av arbetsgivare?
 • Varifrån kommer bevisen för detta syfte?
 • Hur förskaffas bevisen?
 • Hur används bevisen?

Med ovanstående i åtanke, skulle metoden som används av QSE-VET-projektets partners kunna ge (dig och dina intressenter) en tankeställare. Inledande enkäter och undersökningar som genomfördes med både företag och studenter utgjorde grunden för mer fokuserade diskussioner. Se verktygen och resultaten nedan:

 • 5B.1. Kvalitetsstandarder för evidensbaserad VET_Italien
 • 5B.2. Att minska klyftan_Sverige
 • 5B.3. Studentsjälvbedömning
 • 5B.4. Bedömningsresultat_Sverige

Att planera en fokusgrupp

Huvudsakligen ger fokusgruppen en möjlighet att presentera resultaten av bedriven forskning, exempelvis en kombination av skrivbordsforskning och intervjuresultat. QSE-VET-deltagare innefattade de som representerar VET-institutioner, arbetsgivare, regering/beslutsfattare och fackföreningar, för att fånga olika perspektiv.

 • Teamet: att upprätta en fokusgrupp kräver ett litet team, bestående av en forskare, en moderator och någon som för anteckningar.
 • Grundläggande etik: etiska principer inkluderar att deltagande är frivilligt och att alla medgivanden/tillstånd är införskaffade, däribland sekretess och GDPR.
 • Ämnesguide för fokusgruppen: förbered en ämnesguide som innehåller en lista med frågor, indelad i underkategorier eller teman.
 • Tillhandahåll en agenda: idealet vore att skicka/förmedla den till deltagare i god tid innan mötet. Fokusgruppen borde inte ta mer än två timmar och den borde innehålla listan med frågor som ska presenteras och diskuteras.
 • Platsdetaljer och upprättande: förse gruppen med platsdetaljer tillsammans med agendan. Se också till att det finns tydlig skyltning på plats för att hänvisa deltagare till fokusgruppen. Rummet borde vara välkomnande och utformat på ett sätt som uppmuntrar gruppdiskussioner.
 • Dokumentera/spela in fokusgruppen: deltagare borde informeras om att fokusgruppen kommer att dokumenteras eller spelas in (ljud/video-inspelning) och alla medgivanden borde vara införskaffade.
 • Kom överens om grundregler: innan mötet borde deltagarna förses med de grundläggande reglerna som har fastslagits, och dessa borde presenteras/diskuteras innan fokusgruppen börjar.
 • Presentation av forskningsresultat: i sak innebär det att klargöra kontexten för fokusgruppen.
 • Uppmuntra konversation med uppmaningar: för att stimulera samtal kan diskussionsuppmaningar ges så att deltagare kan samtala naturligt om ämnesfrågan.
 • Avsluta fokusgruppen: diskussionen borde sammanfattas genom att lyfta fram de viktigaste sakerna som fokusgruppen kom fram till. Detta borde innefatta slutsatserna, rekommendationerna och åtgärder som bestämdes osv. Det kommer finnas ett behov av att diskutera behovet av eventuell uppföljning. Tacka deltagarna och indikera när inspelningen/rapporten från mötet kommer att distribueras.