Mål

QSE-VET-projektets övergripande mål är att utarbeta riktlinjer för VET-myndigheter och VET-tillhandahållare rörande indikatorer för att mäta kvaliteten på förvärvade kompetenser och ha branschens krav i beaktande.

Kvalitetsstandarder kommer att beskrivas med hjälp av riktlinjer och operativa indikatorer som stöttas av konkreta bästa praxis. Standarderna kommer att underlätta mätningen av VET-resultaten och möjliggöra för myndigheterna att introducera ansvarsskyldighet för evidensbaserad yrkesutbildning (EBVET).

QSE-VET-projektet kommer att stötta:

  1. Europeiska kommissionen i att vidare utarbeta EQAVET mot policybeslut med hänsyn till EBVET
  2. VET-relaterade myndigheter i att utarbeta policyer och rekommendationer för effektiviteten hos VET med hänsyn till anställningsbarhet och förvärvade kompetenser
  3. VET-tillhandahållare i att utveckla ett bättre och mer effektivt partnerskap med arbetsvärlden för att kunna arrangera deras VET-program i linje med arbetsgivarens krav på kompetenser
  4. En ökad attraktionskraft för VET, genom att ge en grund för utbildning, bättre och mer praktisk anställningsbarhet.
  5. Förebyggande av tidiga avhopp från skolan genom att introducera undervisningssätt som är mer anpassade till 2000-talets kompetenser i en studentcentrerad pedagogisk miljö