4.B Bedömning av skolornas förväntningar

Utbildningsanordnarna är inriktade på att uppfylla målen och förväntningarna hos både eleverna, företagen och samhället. Dessa förväntningar kan ofta reduceras till att förbereda eleverna för fortsatta studier eller förbereda dem för arbete. Detta avsnitt handlar om hur man bedömer yrkesutbildningsanordnarnas förväntningar på resultaten av yrkesutbildningen.

Undersökning om tillhandahållare av yrkesutbildning

Undersökningen om tillhandahållare av yrkesutbildning är utformad för att samla in ytterligare uppgifter om iVET-programmen och för att rekrytera/tillträda yrkesutbildade studerande för självbedömning.

Skolor, lärare och elever ska delta

Du behöver iVET-leverantörer med relevanta program i sitt utbud: helst med en ordentlig mängd elever och en viss regional variation i landet.

De lärare/samordnare som ska delta i undersökningen (och fokusgrupper för att diskutera resultatet) måste ha ansvar för programmets innehåll och för elevernas praktikplatser.

Programmen/utbildningsanordnarna måste erbjuda en omfattande praktik under det sista året, där eleverna verkligen deltar i det arbete som de är utbildade för.

Klassificering av yrkesutbildningsprogram

Återkopplingsslingan för tillhandahållare av yrkesutbildning innebär att man börjar med sina egna intentioner, ambitioner och förväntningar på elevernas prestationer i det arbete som de utbildar dem för. För att kunna jämföra det med företagens och elevernas bedömningsresultat ber man lärarna att klassificera sina yrkesutbildningsprogram med de relevanta förmågorna för de aktuella jobben för att se hur deras täckning står sig i förhållande till de förmågor som arbetsmarknaden kräver.

Klassificeringen av yrkesutbildningen i fråga kan omfatta både uppgifter och färdigheter, men kan också begränsas till färdigheter - som i nästa exempel, som är hämtat från undersökningen om svenska elektriker. Det illustrerar de tekniska färdigheter som ska klassificeras för både start- och slutnivån för det berörda programmet.

  

Nivåer av yrkeskunskaper

0: Ingen egentlig förmåga/erfarenhet inom den berörda aspekten.

A: Grundläggande Arbetar under övervakning, hjälper andra, mestadels enkla och frekventa/bekanta aktiviteter, låg risk.

B: Avancerad Självständig, kan hantera de flesta frågor och lösa de flesta problem.

C: Expert Är specialist på området och kan hjälpa, leda, vägleda och lära andra.

iVET Program: ……………………………………………………………….

EQF-nivå:……...

Startnivå

Slutnivå

0

A

B

C

0

A

B

C

Technical competencies

Allmänna tekniska färdigheter

Kunskaper om material och resurser

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätverktyg och tekniker

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumsmedvetenhet och insikt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita/läsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertise in electrical engineering

Elinstallationer i bostäder och samhällsservice

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätnings- och kontrollteknik

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentelektronik

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhetsinstallationer

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemautomatisering

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljus- och belysningsteknik

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) och telematik

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiberglasteknik

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsinstallationer

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriell automatisering

 

 

 

 

 

 

 

 

Nödkraftsinstallationer

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroteknisk inspektionsteknik

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskaper om (nationella och europeiska) standarder och föreskrifter

Säkerhetsstandarder/föreskrifter för lågspänningsinstallationer

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardsymboler för mätnings- och kontrollteknik

 

 

 

 

 

 

 

 

Standarder och föreskrifter för operativ förvaltning av elektriska lågspänningsinstallationer

 

 

 

 

 

 

 

 

Standarder och föreskrifter för lågspänningsställverk och distributionsenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

I det här exemplet visade det sig vara roligt - om än svårt - för lärarna att göra poängsättning och resultatet av deras klassificering skiljde sig ofta från företagens och studenternas (mer konsekventa) poängsättning. Det verkade vara en bra idé att engagera ett par lärare för att göra det tillsammans.

Exempel på klassificeringsformulär finns tillgängliga

Ta en titt på "4.B.11. Elektriker VET-klassificering"

Ta en titt på "4.B.12. Klassificering av kökspersonal VET"

Frågeformulär för leverantörer av yrkesutbildning

Även här är inledningen och instruktionerna likadana som för företag och studenter, men sammanhanget är naturligtvis annorlunda. I nästa exempel anges de frågor som lärarna ska besvara om sitt sammanhang.

2. Skolkontext

Skolans namn : ………………………………………………………………..……………………………

Den intervjuades namn : ………………………………………………………………………………

Den intervjuades ställning :…………………………………………………………………………………………

VET-program  Relevant för: (jobb) # Utflöde per år
……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

Nuvarande trender och utvecklingar (inom VET och arbete)

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Frågeformulär för skolor finns tillgängliga

Ta en titt på "4.B.13. Frågeformulär för leverantörer av yrkesutbildning för elektriker"