2.C Förmågor att besitta

OPERATIVA INSTRUKTIONER

För förmågorna som ska förvärvas (och således lärlingen/den anställda att ”inneha”), är idén att följa samma schema som antogs för arbetsuppgifterna: att skapa en lista över yrkesförmågor för att värdera deras relevans och till vilken nivå, för de berörda jobben.

STEG 1 sammanställ en lista över förmågor att välja från och placera dem på den nivån som krävs för det aktuella jobbet.

STEG 2 2 I QSE-VET-projektet har de producerade profilerna två nivåer av sammanfogning: utifrån typen av förmågor och utifrån likheten i innehåll. Dock behöver antalet och variationen inom dessa två kategorier vidare sammanfogning för transparens- och presentationssyften.

Gruppera listan över förmågor utifrån likheter och sortera in dem i de följande 5 kategorierna:

 1. Personlighet/attityd/beteendemässiga kompetenser
 2. Allmänna kunskaper och färdigheter
  Den här kategorin kan jämföras med EU:s nyckelkompetenser
 3. Specifika (sektor/jobb) kunskaper och färdigheter
  Den här kategorin tenderar att vara väl beskriven och omfattad av kvalifikationer
 4. Mentala och fysiska förmågor
  Vidareutveckling av punkterna som nämns i karakteriseringen
 5. Examensbevis och certifikat
  Många yrken kräver vissa registreringar eller personliga certifikat – såsom exempelvis körkort för chaufförer.

STEG 3: Fyll i de olika kategorierna med (kluster av) förmågor

Hänvisa till följande tabell för att lista förmågorna som krävs för de tre gällande jobben.

Yrkesförmågor för ...SEKTOR

Kompetensnivåer

A: GrundläggandeArbetar under övervakning, assisterar andra, främst enkla och vanligt förekommande/välkända sysslor, lågriskarbete
B: Avancerad Självgående, kan ta itu med de flesta frågorna och lösa de flesta problemen
C: Expert Är specialist inom det här området, kan hjälpa, leda, vägleda och lära andra

Jobb 1

Jobb 2

Jobb 3

Etc. 

Typ av förmåga

Kluster av förmågor

Förmåga

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

De tre exemplen som är tillgängliga i QSE-VET-projektet är bifogade till dessa riktlinjer: