2.B Arbetsuppgifter att utföra

OPERATIVA INSTRUKTIONER För att göra en lista på arbetsuppgifter som ska utföras omfattande de tre berörda jobben behöver du:

STEG 1 hitta en balans i graden av detaljer: detaljer som används för att beskriva uppgiften handlar om att finna balans mellan (a) så få arbetsuppgifter som möjligt som är generellt applicerbara och (b) så många arbetsuppgifter som behövs för att särskilja yrken från varandra.

STEG 2 Förse varje arbetsuppgift med ett tydligt namn och en tydlig beskrivning som är en väl tänkbar yrkesmässig, mänsklig aktivitet med ett uppenbart resultat. Sammanställ en lista över balanserade och väldefinierade arbetsuppgifter som omfattar de valda jobben, utifrån kompetenser som behövs för att utföra varje arbetsuppgift väl.

STEG 3 sammanför arbetsuppgifterna i logiska områden, strukturerade enligt arbetet i sig (från förberedelse till slutförande). Titlarna på klustren måste också vara så korta och igenkännande som möjligt..

Rådet är att beskriva ett enda jobb med ett minimum av 20 och ett maximum av 50 arbetsuppgifter, kompatibelt med kompetenser som behövs för att utföra varje arbetsuppgift väl. Uppgifter som ska utföras på olika nivåer måste vara konsekventa gällande motsvarande kompetenser (på olika nivåer).

Använd tabellen nedan för att skapa listan över arbetsuppgifter:

Uppgiftsområde

Arbetsuppgift

Jobb 1

Jobb 2

Jobb 3

         
         
         
         

De tre exemplen som är tillgängliga i QSE-VET-projektet är bifogade i dessa riktlinjer: