2.D Relevant VET

Det här är platsen att hänvisa till om de mest relevanta VET-programmen för de berörda jobben: vilka utbildningsprogram är önskvärda eller krävda, kvalificerade som tidigare och relevant utbildning?

Genom att göra detta för en samling likartade jobb framträder inlärningsmöjligheter till att utveckla en karriär.

Överblick över de relevanta VET-programmen för de gällande jobben

Operativa instruktioner

STEG 1 identifiera VET-program som är relevanta för de gällande jobben

STEG 2 ge information om EQF-nivån, varaktigheten och huruvida den här typen av utbildning är obligatorisk eller rekommenderad för det jobbet att införa i tabellen (nedan ges ett exempel på en tom tabell)

Relevanta VET-program för de gällande jobben

Job 1

Job 2

Job 3

iVET

EQF-nivå

Varaktighet

Hel-/deltid

1 = önskvärd
2 = erfordrad

             
             
             
             

cVET

   

 

 
     

 

     
     

 

     
     

 

     
     

 

     
     

 

     
     

 

     

De (mest) relevanta iVET- och cVET-programmen för de gällande jobben är tillagda till arbetsprofilerna för att vara så tydliga som möjligt gällande den önskvärda utbildningen samt inlärningsmöjligheterna för att stödja karriärer. Det relevanta erbjudandet av VET-program för de gällande yrkena visas i de nästkommande fyra tabellerna/exemplen.

Exempel 1 Relevanta VET-program i Grekland för kökspersonal

Relevanta grekiska VET-program för kökspersonal

assistent

kock

köksmästare

 

iVET

EQF-nivå

Varaktighet

Heltid/deltid

1 = önskvärd
2 = erfordrad

Köksassistent, Ansvarig för buffé, matservering

2

 

N/A

 

 

 

> 2 års erfarenhet

 

3

3 år

heltid

1

 

 

> 4 års erfarenhet

Kock, konditor, bageri, professionell matlagning

3

3 år

heltid

 

1

1

0-25% WBL

 

4

2 år

båda

 

1

1

80 % WBL

Köksmästare

5

2 år

båda

 

 

1

20 % WBL

cVET

 

 

 

 

 

Livsmedelssäkerhet och hygien*

2+

10 timmar

N/A

2

2

2

 

Livsmedelshantering

3+

50-100 timmar

N/A

1

1

1

 

* Förutsättning: certifierad livsmedelshanterare

De grekiska iVET-programmen verkar vara 100 % synkroniserade med de tre aktuella jobben

Exempel 2 Relevanta VET-program i Storbritannien för kökspersonal

Exempel 2 Relevanta VET-program i Storbritannien för kökspersonal

assistent

kock

köksmästare

iVET

EQF-nivå

Varaktighet

Heltid/deltid

1 = önskvärd
2 = erfordrad

Köksassistent: introduktion till besöksnäringen, certifikat i allmän matlagning

1

49-370 timmar

båda

2

 

 

Köksassisten: pris i livsmedelssäkerhet

1 & 2

30-60 minuter

n/a

2

 

 

Stationskock: Professionell matlagning NVQ

2

>1 år

båda

 

2

 

Stationskock: Yrkeshögskoleexamen (HND) i professionell matlagning a

3

12-18 månader

båda

 

2

 

Köksmästare: Yrkeshögskoleexamen (HND) i professionell matlagning

3

2 - 4 år

båda

 

 

2

Köksmästare: Kandidatexamen i kulinarisk konst

3

3 - 4 år

båda

 

 

2

cVET

 

 

 

 

Efterlevnad av gästfrihet: hälsa och säkerhet

1+

1 dag

n/a

2

2

2

Efterlevnad av gästfrihet: matallergener

1+

 

 

 

2

2

Efterlevnad av gästfrihet: Riskanalys/ kritisk kontroll

2+

1 dag

n/a

1

1

2

Efterlevnad av gästfrihet: Manuell hantering

2+

1 dag

n/a

1

1

1

Efterlevnad av gästfrihet: Manuell hantering

1+

 

 

2

1

1

Efterlevnad av gästfrihet: Första hjälpen

 

 

 

1

2

2

Efterlevnad av gästfrihet: Brandskydd

 

 

 

2

2

2

Storbritanniens VET-utbud visar sig vara mer aktivt än det grekiska och visar sig ha en högre grad av obligatoriska examensbevis.

Exempel 3 Relevanta VET-program i Italien för finans- och banksektorn

Relevanta italienska VET-program i finans- och banksektorn

Vice filialchef

Filialchef

Filialsamordnare

Area Branch Coordinator

iVET

EQF-nivå

Varaktighet

Heltid/deltid

1 = önskvärd
2 = erfordrad

Förvaltning, finans och marknadsföring Tekniskt institut

4

5 år

heltid

1

1

1

Tekniskt handelsinstitut – juridisk inriktning

4

Tekniskt handelsinstitut – juridisk inriktning

heltid

1

1

1

Junior Bankprogram

4

18 månader

båda

1

1

1

TRIPLE E EFCB

4

150-180 timmar

båda

1

1

1

cVET

 

 

 

 

Examensbevis i bank och finans

5+

12 månader

deltid

1

1

1

MIFID I

4+

30 timmar

online

2

2

2

MIFID II

4+

30 timmar

online

2

2

2

IVASS

4

30 timmar+

online

2

2

2

Riskhantering

4

9 dagar

båda

1

1

1

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

3+

1 - 2 dagar

heltid

2

2

2

GDPR Dataskydd

3+

5+ timmar

heltid

2

2

2

Det nationella kollektivavtalet för banksektorn förutser att bankinstitut tillhandahåller yrkesutbildningsverksamhet för sina anställda med tillsvidareanställning, som följer: a. inte mindre än 24 timmar per år av yrkesutbildning under arbetstid, b. ytterligare 26 timmar per år, varav 8 är betalda, att leverera under arbetstid och 18 timmar obetalda utanför arbetstid.

De jobbspecifika cVET-programmen (däribland iVET juniorbankprogrammet) för de tre gällande yrkena tillhandahålls som obligatorisk praktiktjänstgöring.

Exempel 4 – Relevanta VET-program i Sverige för elektriker

Relevanta svenska VET-program för elektriker (inom bostads- och bruksbyggande)

Assistent

Elektriker

Överordnad/senior

iVET

EQF-nivå

Varaktighet

Heltid/deltid

1 = önskvärd
2 = erfordrad

El + E Yrkesutbildningsprogram på gymnasienivå

3/4

3 år

heltid

1

1

1

cVET

     

 

INSU A* (oberoende elektriker)

4

?

deltid

 

1

2

INSU AL* (högspänning)

4

?

deltid

 

1

2

* Personliga kompetensbevis baserade på elektriska föreskrifter.

El+ E programmet är ett av 12 yrkesprogram på gymnasienivå, och det erbjuder en ganska omfattade grund för elrelaterade yrken. Utöver ”elektricitet” kan studenter välja ”data” eller ”energi” under sitt sista år.