1.D Andra exempel på sektorkartor

Nedan kan du ta del av ett antal ytterligare exempel på sektorkartor som ger en komplett bild av en specifik sektor: de två första inkluderar en möjlig tredje dimension som kan adderas till konceptet av en sektorkarta.

Exempel 1 Installationsteknik technology

A number of additional examples of sector maps providing a complete picture of a specific sector.

Den här exemplifierade sektorkartan visar den totala mångfalden av jobb i installationstekniksektorn. Utöver den stora mångfalden i jobbens innehåll, tillför den tredje dimensionen kontexten till denna mångfald: typen av produktmarknader och klienterna som företagen arbetar för. 

Exempel 2 Metallindustrin

Metallindustrin
EQF-nivå Utforma,  rita och förbereda arbetet Gjutning och svetsning Bearbetning Plåtarbete Ytteknik Tillverkning Montering och demontering Mekatronik Service och underhåll Förvaltning  och stöd
5 Designer konstruktör (ingenjör)       Yttekniker       Servicetekniker Direktör, chef 
4 Chefritare, arbetsplanerare (senior) Gjutare och tekniker Finmekaniker, Modellbyggare   Galvaniseringsteknike Teknisk ingenjör Allsidig maskintillverkare Allsidig mekaniker mekatronik Underhållsingenjör Försäljningsrepresentant, Arbetsplatstränare
3

Kalkylatör,

Ritare,

Kvalitetskontrollant

Gjutare, 

Smältare
Allsidig CNC-maskinist, CNC-programmerare, verktygstillverkare CNC-plåtslagare Galvaniserare, sprutmålare

Allsidig byggnadsarbetare, allsidig svetsare 

allsidig CNC-maskinist, CNC-programmerare, verktygstillverkare Senior mekaniker/proberare mekatronik Underhållsingenjö Köpare
2 Junior teknisk ritare junior järnbruksarbetare

Junior

maskinist

Junior Plåtslagare

Junior galvaniserare, junior

sprutmålare

Byggnadsarbetare, svetsare 

Monteringsmekaniker, 

rivningsarbetare
Mekaniker  mekatronik   Lagerarbetare
1   Produktionsassistent Produktionsassistent Produktionsassistent

Städare,  polerare,

svabbare

Produktionsassistent       Städare

 

 Den här sektorkartan över (den holländska) metallarbetarindustrin visar en stor variation i avdelningar och företag: smide, gjutnings- och extruderingsföretag, maskinbearbetningsföretag, plåtföretag, ytteknik, byggföretag, byggnadskonstruktion, segelbåts- och skeppsbyggarföretag, mobil utrustning, jordbruksföretag, metallvarutillverkningsföretag, instrument och verktyg, maskin- och utrustningstillverkning, service- och underhållsföretag, återvinningsföretag, elektroteknikföretag, flygplanstillverkning och underhållsföretag. Denna mångfald kan visas i en tredje dimension.  

Exempel 3 Byggvaruhandlarsektorn

Nivå Logistik Försäljningskontor Fält & utställningslokal
5 Logistikchef Produktchef Marknadsföringschef
4 Expeditionschef Teknisk specialist Kundkontoansvarig/områdeschef
3 Affärsansvarig Inre avdelningar/ försäljare Fältarbetare
2 Lageranställd Kontorist Receptionist
 • Omkring 10,000 arbetare i cirka 600 företag
  • 50 % arbetar i ett tekniskt/kommersiellt yrke
  • 30 % arbetar med logistik och transport (med klientkontakter)
 • ”Trippel yrkesskicklighet”
  • Teknisk yrkesskicklighet (produkter och deras tillämpning)
  • Logistisk yrkesskicklighet (rätt saker vid rätt tid och rätt plats)
  • Kommersiell yrkesskicklighet (tänka som en entreprenör)

Exempel 4 Skönhetsvårdssektorn

Sektorn är indelad i tre avdelningar. (Innehållet av) de två jobben som är markerade i mitten kan också ses på ett totalt annorlunda sätt

EQF-nivå Frisering Skönhetsvård Pedikyr
5 - Hudterapeut -
4 - Allsidig kosmetolog Medicinsk pedikyr
3 Frisör Kosmetolog Pedikyr
2 Junior frisör Nagelstylist -

 

De två markerade skönhetsvårdjobben i mitten kan också ses på ett helt annorlunda sätt av kartläggning:

The two highlighted beauty care jobs in the middle can also be shown in a completely different way of mapping out

Den här industrin är faktiskt mer av en yrkesförening och den här bilden är mer en överblick över arbetets innehåll och dess utveckling, från EQF nivå 3 till 4 och vidare till högre VET-specialiseringar.