2.A Yrkeskarakteristika

Typerna av information som behövs för att beskriva ett arbetes mest utmärkande egenskaper (karakteristiska) och för att ”lägga grunden” är:

Allmän karakterisering: kort beskrivning av sammanhanget, vilket fångar de gällande yrkenas ”professionella identitet”

Utbildningsnivå: ger informationen om

  • Typen av program
  • Dess nivå
  • Hur den har förvärvats, exempelvis via genomförd yrkesutbildning eller annan yrkesinriktad utbildning eller erfarenhet på samma nivå

Alias: Företag använder sina egna arbetstitlar. De alias som erbjuds förankrar olika titlar i den ömsesidiga profilen och i det vanligaste namnet.

Nivå av arbetande/tänkande: följer ofta EQF-nivån av det mest relevanta iVET-programmet som finns tillgängligt.

Autonomi och komplexitet: dessa adderas och kombineras för att ge ”substans” till nivån av arbete och tänkande som krävs. Det syftar till att få en uppfattning om kombinationen av självmedvetenhet, ansvar och sällskaplighet som behövs för att hantera dagliga dilemman. I synnerhet står ”autonomi” för utrymmet för handling och auktoritet som tillåts i rollen av den specifika organisation som den tillhör. Det är graden av frihet som en anställd har att slutföra arbetet, och graden i vilken anställda är fria att välja hur de vill utföra och schemalägga specifika arbetsuppgifter.

Nivån av autonomi beskriver den preskriptiva/godtyckliga karaktären av operativ delegering som tillåts i rollen. Vanligtvis gäller att ju högre position i hierarkin, eller ju högre kompetensnivå i rollen, desto mer operativ diskretion tillåts.

Mental och fysisk börda: detta läggs till för att hantera personliga förmågor som kan vara svåra eller omöjliga att påverka och utveckla – men som behöver uppmärksamhet i karriärval som ska göras av inläraren.

Operativa instruktioner

STEG 1 Beskriv inslagen i de berörda yrkena och ställ dem sida vid sida, börja från den lägsta nivån (vänster) till den högsta nivån (höger). Likheter och skillnader mellan de tre jobben är direkt påtagliga.

Använd tabellen nedan för att fylla i beskrivningen.

Yrkeskarakteristika för
of
SEKTOR

Jobb
(EQF-nivå)

Jobb
(EQF-nivå)

Jobb
(EQF-nivå)

Karakterisering

     

Utbildningsnivå

     

Alias

     

Autonomi och komplexitet

     

Mental/fysisk börda

     

De följande exemplen hänvisar till information om de yrken som berörs i QSE-VET-projektet, och det per sektor/partnernas land.

Exempel 1 Elektriker (Sverige)

Yrkeskarakteristika för elektriker (bostads- och bruksbyggande)

Assisterade elektriker
(EQF 2)

Elektriker
(EQF 3)

Överordnad/senior elektriker
(EQF 4)

Karakterisering

Den assisterande elektrikern utför stödjande uppgifter och utför (enkelt/allmänt) monteringsarbete under övervakande. Han/hon arbetar i små grupper eller par, tillsammans med en erfaren överordnad kollega. Övervakning är ganska direkt. Vanliga tekniska problem är i enighet med utbildningsnivån och (bristen på) erfarenhet. Kan diskutera problem med erfarna kollegor som är närvarande på plats.

Elektrikern utgör installationsarbete på alla vanliga elsystem självständigt enligt specifikationerna i uppgiften. Elektrikern strävar alltid eller högsta möjliga nivå av kvalitet, och arbetet och eventuella avvikelser diskuteras med ledningen.

Den ledande/överordnade elektrikern utför självständigt installationsarbete på alla elsystem enligt specifikationerna i uppgiften och är ansvarig för genomförandet av ett projekt med en monteringsgrupp.

Utbildningsnivå

Medelnivå iVET, EQF 2

Medelnivå iVET, EQF 3

Medelnivå iVET, EQF 4

Alias

Junior elektriker, assisterande mekaniker

Elinstallatör, medior elektriker

Förman, gruppledare

Autonomi och komplexitet

Planeringen är given och bindande. Han/hon tar emot konkreta instruktioner och utför sitt arbete helt i enighet med utformningen, instruktionerna och föreskrifterna. Övervakning är ganska direkt till sin karaktär. Allmänna tekniska problem är i enighet med utbildningen och bristen på erfarenhet. Kan samordna problem med erfarna kollegor som är närvarande på plats. Kontakter med kollegor är fokuserade på konsultation.

Planering och metoder/tekniker är vanligtvis uppenbara eller beskrivna i uppgiften. Har den lämpliga auktoriteten för att fatta beslut om uppgifter inom nivån av utbildning/erfarenhet (minst ett år). Om problem som behöver en lösning övergår den här nivån borde han/hon konsultera med en överordnad eller senior elektriker. En smidig arbetsgång uppnås genom effektivt användande av kontakter och relationer till kollegor, ledningen och klienter.

Planering är given. Mål och metoder är angivna. Är ansvarig för att planera arbetsflödet och att leda implementeringen av arbetsscheman med synpunkter från andra, samt att fastställa arbetsuppgifter, ansvar och tillgång till material som behövs. Han/hon kommer att arbeta självständigt och på sitt eget initiativ och kommer att konsultera med andra, däribland överordnade chefer som kräver problemlösande lösningar. Han/hon kommer att ansvara för den funktionella förvaltningen av grupper bestående av mellan 2 och 8 tekniker.

Mental/fysisk börda

Arbetar (oftast) inomhus och (ibland) utomhus. Arbetar i olika ställningar (däribland liggandes, knästående eller böjd) och över axelhöjd. Lyfter ibland tunga föremål. Det finns en risk för skador på händerna, en risk för fallande föremål och en risk för att ramla (arbetar på höjd). Bärandet/användningen av skyddskläder och skyddsutrustning krävs.

Arbetar (oftast) inomhus och (ibland) utomhus. Arbetar i olika ställningar (däribland liggandes, knästående eller böjd) och över axelhöjd. Lyfter ibland tunga föremål. Det finns en risk för skador på händerna, en risk för fallande föremål och en risk för att ramla (arbetar på höjd). Bärandet/användningen av skyddskläder och skyddsutrustning krävs.

Arbetar (oftast) inomhus och (ibland) utomhus. Arbetar i olika ställningar (däribland liggandes, knästående eller böjd) och med händer och armar över axelhöjd. Lyfter ibland tunga föremål. Det finns en risk för skador på händerna, risk för fallande föremål och risk för att ramla (arbetar på höjd). Bärandet/användningen av skyddskläder och skyddsutrustning krävs.

Exempel 2 Regional bankpersonal (Italien)

Yrkeskarakteristika i finans- och banksektorn

Vice filialchef (EQF 3)

Filialchef (EQF 4)

Samordningschef (EQF 5)

Karakterisering

Den vice filialchefen utför stödjande arbetsuppgifter och hanterar/utför arbete istället för filialchefen för den tilldelade banken. Han/hon utför all verksamhet som vanligtvis tillhör filialchefen.

Filialchefen ansvarar för att representera banken inom det tilldelade området, i den omfattning som mandatet tillåter, och ansvarar för att bidra till att de uppsatta ekonomiska, samhälleliga och kommersiella målen kan uppnås i enighet med de framtagna grundprinciperna och riktlinjerna.

Samordningschefen samordnar de tilldelade filialerna för att uppnå budgetmål, övervakar affärsutvecklingen i enighet med instruktionsmålen som har specificerats av den högsta ledningen, och förvaltar och utnyttjar de tilldelade resurserna.

Utbildningsnivå

Mellannivå-iVET, EQF 4

Mellannivå-iVET, EQF 4

Mellannivå-iVET, EQF 4

Alias

Konsult/ersättare agerande som vice chef/ filialassistent

Filialtjänsteperson, filialdirektör/kontorsdirektör, bankkontorschef

Områdeschef, marknadschef

Autonomi* och komplexitet

Autonominivå: 2 Planering är oftast uppenbar eller beskriven i uppgiften. Samarbetar med filialchefen för den korrekta utdelningen av målen för referensfilialen och i implementeringen av filialens kommersiella handlingsplan. Ansvarar för förvaltningen av den tilldelade klienten, garanterar tillhandahållandet av service på en hög nivå i enighet med företagets riktlinjer, utför de nödvändiga operativa och administrativa verksamheterna och de lämpliga verksamheterna för kundlojalitet. Säkerställer tillkomsten av nya kunder. Garanterar, å filialchefens vägnar, representationen av banken i referensområdet och ansvarar för relationer med referenskunder. Ansvarar för, å filialchefens vägnar, att utföra all verksamhet som är juridiskt erfordrad av filialchefen.

Autonominivå: 2 Planering är oftast uppenbar eller beskriven i uppgiften. Har den lämpliga auktoriteten för att övervaka det tilldelade området, bedömer den lokala kommersiella potentialen, identifierar utrymme för tillväxt, utvecklar proaktivt nya kommersiella relationer och försäkrar en lämplig nivå av kundtillfredsställelse. Hanterar bankens kommersiella insatser och kontrollerar att verksamheterna är planerade på rätt sätt. Planerar för att kunna uppdatera all personal löpande om bankens generella riktlinjer och prioriteringar, med utgångspunkt i stödet av och samarbetet med området/nätverksorganisationerna. Stödjer yrkesutvecklingen hos tilldelad personal, identifierar och vidareutvecklar deras förmågor och kompetenser, samt underlättar deras deltagande i utbildnings- och utvecklingsprogram.

Autonominivå: 2 Planering är given. Mål och metoder är angivna. Är ansvarig för att samordna noggrann applicering av bankens instruktioner gällande företagsvett och fungerandet av varje filial, begränsar operativa risker och risker som rör anseende och rykte. Försäkrar det effektiva och rationella användandet av personal i det tilldelade området med särskild uppmärksamhet riktad mot kritiska frågor och potentiella möjligheter. Försäkrar den korrekta förvaltningen av bokföring och administrativa verksamheter inom de tilldelade filialerna och kontrollerar att regler och förordningar följs. Han/hon kommer att arbeta självständigt och på sitt eget initiativ, och kommer att konsultera andra, däribland högre chefer som kräver problemlösande lösningar.

Mental/ fysisk börda

Den vice filialchefen stödjer filialchefen genom att övervaka filialens effektiva verksamhet för att försäkra att alla operativa funktioner har utförts korrekt av personalen, samtidigt som han/hon förmedlar en känsla av tillit, service, säkerhet och tillfredsställelse till kunder och personal. Den vice filialchefens arbetsuppgifter beror på omfattningen av de tjänster som erbjuds vid anläggningen.

Arbetar inne på kontoret. Övervakar teamets dagliga verksamhet på den platsen. Han/hon är ansvarig för att försäkra att personalen upprätthåller en hög nivå av produktivitet och uppnår utsatta mål, samtidigt som han/hon skapar en stark och engagerande arbetsmiljö som säkerställer att kunders behov tillgodoses och att verksamheten är i enighet med företagsmål..

Samordningschefen hanterar all daglig verksamhet inom filialen. Han/hon är involverad i processförbättringar och hanterar problem och hinder. Han/hon sätter upp mål för teamet, med syftet att uppnå företagsmål.

Exempel 3 Kökspersonal

Yrkeskarakteristika för kökspersonal

Köksassistent (EQF 2)

Kock/stationskock (EQF 3)

Köksmästare (EQF 4/5)

Karakterisering

En köksassistent upprätthåller renligheten, och en hygienisk arbetsmiljö, och bistår kockarna i ett kommersiellt kök. Han/hon utför stödjande och förberedande verksamhet i köket (städar, diskar, fyller på varor samt skär/portionerar produkter för ”allt på plats”).

Kockar är grundstommen i varje kök och på varje plats där mat tillreds. Som en kock är ditt jobb att förbereda, laga och krydda rätter och måltider till människor. Oavsett om det är inom en stor restaurangkedja eller i en mindre skala, kommer kockar att arbeta tillsammans med övrig kökspersonal för att följa recept, använda ugnar, grillar, mikrovågsugnar och annan industriell köksapparatur, mäta och väga ingredienser, övervaka livsmedel för fräschör och säkerhet, upprätthålla ett rent kök och lagra ingredienser på ett korrekt sätt.


Betoningen på funktionen är att samordna en process som är så effektiv som möjligt. Recept och menyer är förmedlade/fastställda av köksmästaren utifrån hans/hennes omfattande kunskap och insikt om såväl marknaden som marginaler/ prissättning. Generellt sett kontrollerar chefskocken hela köket, från att hantera kökspersonal och kontrollera kökskostnader till att knyta samman med leverantörer och skapa menyerna.

Utbildningsnivå

Mellannivå-iVET, EQF 2

Mellannivå-iVET, EQF 3

Mellannivå-iVET, EQF 4/5

Alias

Köksassistent, köksskötare, högra hand, hjälpreda

Stationschef, linjechef, linjekock

Kökschef, exekutiv chef

Autonomi och komplexitet

Köksassistenten arbetar inom fasta procedurer, metoder och tekniker. Övervakning är ganska direkt. Problem kan diskuteras med kollegor/överordnade som är närvarande på arbetsplatsen.

Planering och metoder/tekniker är oftast uppenbara och bestäms av ordrarna på menyn. Har den lämpliga auktoriteten för att fatta beslut inom nivån av utbildning/erfarenhet (minst ett år). En smidig arbetsgång uppnås genom effektiv användning av kontakter med och relationer till leverantörer, kollegor och klienter. Han/hon kommer att ansvara för den funktionella förvaltningen av små grupper upp till 5 personer.

Är ansvarig för att planera arbetsflödet och att leda arbetet med synpunkter från andra, tillsammans med att fastställa arbetsuppgifter, ansvar, slutdatum och tillförsel av material som behövs. Han/hon kommer att arbeta självständigt och ta eget initiativ. Han/hon kommer att ansvara för den funktionella hanteringen av kökspersonal på mellan 5-15 personer.

Mental/fysisk börda

Kraftansträngning vid lyft av (lådor med) varor. Gå och stå, och mestadels platsbundet arbete. Värme (värmestrålning) från spisar, ugnar och andra heta apparater. Ibland är det hög press i arbetsförsörjningen. Risk för skador vid hantering av knivar och vid användning av köksapparater, risk för att bränna sig och att halka på våta/oljiga golv. Arbetar ofta kvällar och helger.

Kraftansträngning vid lyft av (lådor med) varor. Gå och stå, och mestadels platsbundet arbete. Värme (värmestrålning) från spisar, ugnar och andra heta apparater. Ibland är det hög press i arbetsförsörjningen. Risk för skador vid hantering av knivar och vid användning av köksapparater, risk för att bränna sig och att halka på våta/oljiga golv. Arbetar ofta kvällar och helger.

Kraftansträngning vid lyft av (lådor med) varor. Gå och stå, och mestadels platsbundet arbete. Värme (värmestrålning) från spisar, ugnar och andra heta apparater. Ibland är det hög press i arbetsförsörjningen. Risk för skador vid hantering av knivar och vid användning av köksapparater, risk för att bränna sig och att halka på våta/oljiga golv. Arbetar ofta kvällar och helger.