6.A Κύκλος ποιότητας EQAVET

Ο κύκλος EQAVET παρέχει ένα διαδικτυακό εργαλείο για την υποστήριξη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς διασφάλισης ποιότητας. Πρόκειται για ένα μοντέλο τεσσάρων βημάτων για συστήματα και παρόχους ΕΕΚ, για τη διασφάλιση της ποιότητας και τον επηρεασμό της αλλαγής. Επιπλέον, το EQAVET παρέχει πόρους για την ΕΕΚ στον τομέα της απασχόλησης, της αξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας και της αύξησης της διαφάνειας και της προσέγγισης εταιρικής σχέσης LLL:

Στάδιο 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/PLANNING. Δημιουργήστε σαφείς, κατάλληλους και μετρήσιμους πρωταρχικούς και τελικούς στόχους όσον αφορά τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τα καθήκοντα και τους ανθρώπινους πόρους.

Στάδιο 2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ/IMPLEMENATION. Καθιερώστε διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσετε την επίτευξη των πρωταρχικών και τελικών στόχων σας.

Στάδιο 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/EVALUATION. Σχεδιάστε μηχανισμούς για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων και των αποτελεσμάτων, με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, προκειμένου να προκύπτουν ενημερωμένες αξιολογήσεις.

Στάδιο 4: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ/REVIEW. Αναπτύξτε διαδικασίες για την επίτευξη των στοχευμένων αποτελεσμάτων και σκοπών. Μετά την επεξεργασία των σχολίων, τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη διεξάγουν συζήτηση και ανάλυση προκειμένου να αναθεωρήσουν διαδικασίες.

Στο πλαίσιο του έργου QSE-VET, τα ακόλουθα παρέχουν μερικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κύκλος EQAVET.

Στάδιο 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/PLANNING. Δημιουργήστε σαφείς, κατάλληλους και μετρήσιμους πρωταρχικούς και τελικούς στόχους όσον αφορά τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τα καθήκοντα και τους ανθρώπινους πόρους.

 • Δημιουργήστε μια προσέγγιση Διασφάλισης Ποιότητας (για τη συνάφεια της ΕΕΚ για την εργασία με όρους.
 • Επιλέξτε και δομήστε τη διαβούλευση και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων (για τη βελτίωση της αντιστοιχίας στην ποσότητα και την ποιότητα μεταξύ της ζήτησης εργασίας και της προσφοράς ΕΕΚ).
  • Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με τη σημασία της ΕΕΚ μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω μέσω του WP5_5 Dialogue
  • 6A.1.Οδηγίες_Μέρος1
  • 6A.2. Ερωτηματολόγιο εταιρείας
 • Ορίστε τον τομέα και συμπεριλάβετε όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους στο έργο (σχετικά με τη δημιουργία μιας προσέγγισης Διασφάλισης Ποιότητας για τη διασφάλιση της αντιστοίχισης της ζήτησης στην αγορά εργασίας και της προσφοράς ΕΕΚ).
  • 6A.3.Οδηγίες_Τομέας_Στατιστική_Προφίλ εργασίας

Στάδιο 2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ/IMPLEMENATION. Καθιερώστε διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσετε την επίτευξη των πρωταρχικών και τελικών στόχων σας.

 • Καθορίστε τον τομέα/επαγγελματικό κλάδο (με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων).
  • 6A.4. Τομεακός Χάρτης
 • Αναπτύξτε μια κοινή γλώσσα για να συζητήσετε το περιεχόμενο της εργασίας, το προφίλ και τα προσόντα ΕΕΚ.
  • 6A.5. Προφίλ εργασίας
  • 6A.6. Προφίλ εργασίας
 • Λάβετε μια επισκόπηση των απαιτούμενων και διαθέσιμων δεδομένων (για να δείτε μια επισκόπηση της ζήτησης στην αγορά εργασίας και της προσφοράς ΕΕΚ).
  • 6A.7. Δεδομένα για την αγορά εργασίας
  • 6A.8. Εθνική επισκόπηση
 • Υποστηρίξτε τη συνεργασία στην πρακτική αντιστοιχία (των απαιτήσεων εργασίας και της προσφοράς ΕΕΚ σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο).
  • 6A.9. Έρευνα εργοδοτών

Στάδιο 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/EVALUATION. Σχεδιάστε μηχανισμούς για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων και των αποτελεσμάτων, με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, προκειμένου να προκύπτουν ενημερωμένες αξιολογήσεις

 • Αναπτύξτε και χρησιμοποιήστε μέσα για τη μέτρηση της αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης (συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της ικανοποίησης των εργοδοτών και των αποφοίτων τόσο για την ποιότητα όσο και για την ποσότητα).
  • 6 10. Αποτελέσματα αξιολόγησης
 • Αναπτύξτε και χρησιμοποιήστε μέσα για την πρόβλεψη τάσεων και εξελίξεων (ζήτηση εργασίας και προσφορά ΕΕΚ).
 • Αναπτύξτε μια δομή και εργαλεία για τον τρόπο κοινοποίησης των δεδομένων, της ανάλυσης και των συμπερασμάτων (σχετικά με την αντιστοιχία / αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης σε ποσότητα και ποιότητα) με όλους τους ενδιαφερόμενους.
  • 6A.11.Αξιολόγηση εταιρείας
  • 6A.12.Ερωτηματολόγιο Εταιρείας
  • 6A.13. Ερωτηματολόγιο Μαθητή
  • 6A.14.Αυτοαξιολόγηση μαθητή

Στάδιο 4: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ/REVIEW. Αναπτύξτε διαδικασίες για την επίτευξη των στοχευμένων αποτελεσμάτων και σκοπών. Μετά την επεξεργασία των σχολίων, τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη διεξάγουν συζήτηση και ανάλυση προκειμένου να αναθεωρήσουν διαδικασίες

 • Αναπτύξτε διαδικασίες για τη χρήση των αξιολογήσεων για προσαρμογή (σε όγκο και ποιότητα των μαθητών).
 • Αναπτύξτε διαδικασίες για την επιλογή των ενδιαφερομένων που θα συμμετάσχουν στην αναθεώρηση της ποιότητας και της ποσότητας (της αντιστοίχισης της ζήτησης εργασίας και της προσφοράς ΕΕΚ).
 • Αναπτύξτε διαδικασίες για τον τρόπο χρήσης των συμπερασμάτων από το στάδιο αναθεώρησης στο επόμενο στάδιο προγραμματισμού (για καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ των απαιτήσεων εργασίας και της προσφοράς ΕΕΚ).