1.A Πώς να χαρτογραφήσετε θέσεις εργασίας

Τα επαγγέλματα και τα προγράμματα ΕΕΚ τοποθετούνται σε ένα χάρτη τομέων σε δύο διαστάσεις: επίπεδο και περιεχόμενο.

  • Επίπεδο: καθορίζεται από τα επίπεδα εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)
  • Περιεχόμενο: καθορίζεται με διαίρεση σε κυρίαρχες / διαφορετικές διαδικασίες εργασίας (και συναφείς τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων) και αντίστοιχων θέσεων εργασίας και σταδιοδρομίας στον τομέα

Το περιεχόμενο της εργασίας σε έναν τομέα συνήθως διαρθρώνεται από τις κυρίαρχες εργασιακές διαδικασίες και τους επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι μπορούν να διακριθούν εντός της εσωτερικής οργάνωσης των εταιρειών. Τα προγράμματα ΕΕΚ αντικατοπτρίζουν συνήθως μια τέτοια ταξινόμηση των διαδικασιών εργασίας.

Εργασίες στο πλαίσιο

Ο παρακάτω πίνακας αντιπροσωπεύει έναν απλό και κενό χάρτη τομέα. Ο συμπληρωμένος πίνακας δίνει μια σαφή ιδέα για το οργανωτικό πλαίσιο στο οποίο εργάζονται οι άνθρωποι, καθώς και τη διάκριση της συγκεκριμένης εργασίας από τις γύρω θέσεις εργασίας. Παρέχει μια άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα και ένα υπόβαθρο για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων.

Πίνακας 1

ΤΟΜΕΑΣ
EQF
επίπεδο
Διαδικασίες εργασίας
π.χ. Σχεδιασμός και διαχείριση
Διαδικασίες εργασίας
π.χ. Επιχειρησιακό εμπορικό
Διαδικασίες εργασίας
π.χ. Εποπτεία και έλεγχος
6      
5      
4      
3      

Η κάθετη διάσταση (σειρές) του τομεακού χάρτη είναι το επίπεδο εργασίας / σκέψης / εκπαίδευσης, ακολουθώντας την κλίμακα EQF, η οποία είναι γενικά σύμφωνη με τις μισθολογικές κλίμακες.

Η οριζόντια διάσταση (στήλες) ακολουθεί τη διάταξη του σχετικού τομέα / εταιρειών / έργων. Το περιεχόμενο της εργασίας σε έναν τομέα είναι συνήθως δομημένο σε διαφορετικές εργασιακές διαδικασίες και επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι μπορούν να διακριθούν εντός της εσωτερικής οργάνωσης των εταιρειών. Τα αντίστοιχα προγράμματα ΕΕΚ αντικατοπτρίζουν συνήθως μια τέτοια ταξινόμηση των διαδικασιών εργασίας.

Λειτουργικές οδηγίες

ΒΗΜΑ 1 Ορίστε έναν τομέα / επάγγελμα στον οποίο θα εστιάσετε

ΒΗΜΑ 2 Δημιουργήστε μια μικρή ομάδα εργασίας των ενδιαφερομένων, δεσμευμένη στον στόχο και ενδιαφερόμενη για την παροχή εισροών και τη χρήση των αποτελεσμάτων

ΒΗΜΑ 3 Επιλέξτε μια εργασία εντός καθορισμένου εύρους επιπέδου EQF για να κάνετε τα αποτελέσματα συγκρίσιμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, επιλέξτε 3-5 συνδεδεμένες εργασίες.

ΒΗΜΑ 4 Επιλέξτε τα επαγγέλματα (του πυρήνα) σε διαδοχικά επίπεδα

ΒΗΜΑ 5 Τοποθετήστε τα στον χάρτη τομέα - όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα:

Παρακαλώ σημειώστε: θεωρητικά κάνετε διαδοχικά βήματα. Στην πράξη, ωστόσο, είναι μια επαναληπτική διαδικασία, η οποία κινείται μπρος πίσω μεταξύ των βημάτων.

Τα παραδείγματα παρείχαν έμφαση στη δεξιοτεχνία στο αΕΕΚ (iVET) μεσαίου επιπέδου, επομένως κυμαίνονται μεταξύ επιπέδου 2 έως 6 του EQF. Οι εργασίες που επιλέχθηκαν είναι οι τρεις που επισημαίνονται (σε κάθε παράδειγμα).

Παράδειγμα 1 Σουηδική τεχνολογία ηλεκτρικής εγκατάστασης για τη στέγαση και την κατασκευή βοηθητικών υπηρεσιών

Τομέας: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κατοικίες και κτίρια κοινής ωφέλειας

Διαδικασίες εργασίας

EQF
επίπεδα

Προετοιμασία,
Εφοδιαστική
και Προγραμματισμός

Εγκατάσταση, υπηρεσία και συντήρηση

Διεύθυνση, Διαχείριση και υποστήριξη

6

Τεχνικός Διευθυντής

Επιχειρησιακός Διευθυντής

Γενικός/Εμπορικός Διευθυντής

5

Υπεύθυνος Έργου

Επικεφαλής Διευθυντής
Εκτελεστικών Υπηρεσιών

Ελεγκτής, Υπάλληλος Α.Δ.

4

Σχεδιαστής / Μηχανικός

Τεχνικός ειδικός
Κύριος / Ανώτερος
διευθυντής γραφείου
ηλεκτρολόγου

Διευθυντής γραφείου

3

Σχεδιαστής

Service Engineer
Ηλεκτρολόγος

Γραμματέας Λογιστής

2

Εργάτης σε αποθήκη

Assistant Electrician

Διοικητική Βοηθός

Το επίκεντρο του έργου QSE-VET στη Σουηδία ήταν στις τρεις επισημασμένες θέσεις εργασίας στη μέση. Συμβουλευτείτε την εικόνα στο 1.D - Άλλες επιλογές «Παράδειγμα 1. Τεχνολογία εγκατάστασης» για μια πληρέστερη εικόνα του (Ολλανδικού) τομέα εγκατάστασης.

Παράδειγμα 2 Τοπικό περιφερειακό προσωπικό τραπεζικών καταστημάτων στην Ιταλία. Το επίκεντρο του έργου QSE-VET ήταν στην κατώτερη μεσαία διαχείριση σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.

Εμπορικές τράπεζες της Ιταλίας - Λιανική
EQF
επίπεδο
Σχεδιασμός και διαχείριση Επιχειρησιακό εμπορικό Εποπτεία και έλεγχος
6 Περιφερειακός διευθυντής Προσωπικός σχεδιαστής Γενικός επόπτης
5 Συντονιστής υποκαταστημάτων περιοχής Προσωπικός σύμβουλος Διαχειριστής συμμόρφωσης
4 Διευθυντής υποκαταστήματος Επαγγελματίας Επενδύσεων Διαχειριστής κινδύνων
3 Υποδιευθυντής υποκαταστήματος Καθημερινός Σύμβουλος Τραπεζικής Υπεύθυνος Κινδύνου και Συμμόρφωσης

Παράδειγμα 3  Προσωπικό κουζίνας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Το επίκεντρο του έργου QSE-VET ήταν στα εστιατόρια και στις υπηρεσίες τροφοδοσίας. Τα σχετικά τμήματα και επαγγέλματα έχουν παραλειφθεί επειδή μπορούν να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη φύση της οργάνωσης στην οποία ανήκει η κουζίνα

Προσωπικό βρετανικής και ελληνικής κουζίνας
EQF Επίπεδο Επαγγέλματα
5 Εκτελεστικός σεφ
Αρχισεφ/Αρχιμάγειρας
Σου σεφ
4
3

Μάγειρας / Α΄
Μάγειρας τομέα

Βοηθός σεφ

2 Βοηθός κουζίνας

Αυτό που προκύπτει σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα είναι η άμεση συνειδητοποίηση της θέσης και των κατευθύνσεων που είναι δυνατές, όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πίνακας 2: κατευθύνσεις επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

 

ΒΗΜΑ 6 Είναι δυνατόν να αναγνωρίσετε και να παρέχετε προτάσεις κινητικότητας σε μικρά βήματα για να μετακινηθείτε από τη μία εργασία στην άλλη, σύμφωνα με την επαγγελματική ανάπτυξη του εργαζομένου και τις ευκαιρίες που παρέχει ο οργανισμός. Εναπόκειται στον κλάδο και στις εταιρείες να διατυπώσουν τη ζήτηση για υποστήριξη ΕΕΚ για να διευκολύνουν την επιθυμητή κινητικότητα.

Παράδειγμα “Πίνακας 3”: Μετάβαση εργασίας για εμπόρους οικοδομών [1]

Τα βέλη σε αυτόν τον πίνακα όχι μόνο υποδεικνύουν την κατεύθυνση της κινητικότητας, αλλά επίσης αναφέρονται στις διάφορες ενότητες κατάρτισης που προσφέρονται, εν μέρει σε συνεργασία / σε συνδυασμό με την επαγγελματική εκπαίδευση.