5.B Συναντήσεις ομάδων εστίασης

Ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ διαφορετικών παρόχων ΕΕΚ και της αγοράς εργασίας υποστηρίζεται συχνά από την εστιασμένη επίλυση προβλημάτων και την ανάγκη για μια προσέγγιση που να οδηγεί σε λύση για την «αποτυχία της αγοράς». Ως εκ τούτου, δημιουργείται η ανάγκη δημιουργίας επικεντρωμένων ομάδων. Ο κύριος σκοπός μιας επικεντρωμένης ομάδας είναι να βασιστεί σε στάσεις, συναισθήματα, πεποιθήσεις, εμπειρίες και αντιδράσεις. Επομένως, αυτή η ομαδική προσέγγιση της έρευνας επιτρέπει συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο με μια σειρά ανθρώπων που μπορούν να έχουν διαφορετικές προοπτικές.

Ο προγραμματισμός είναι ζωτικής σημασίας, αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι τον παρακάμπτουν γρήγορα. Οι άνθρωποι ξεκινούν συχνά τον προγραμματισμό της επικεντρωμένης ομάδας συντάσσοντας ερωτήσεις. Ωστόσο, προτείνεται ευρέως ότι είναι καλύτερο να κάνετε ένα βήμα πίσω, να σκεφτείτε τον σκοπό και να θέσετε μερικές θεμελιώδεις ερωτήσεις. Βασικά, διευκρινίστε το πρόβλημα προτού ζητήσετε οποιαδήποτε  γνώμη. Έτσι, καθορίστε πρώτα τον σκοπό, π.χ. τα αποτελέσματα της έρευνας ή τα αποτελέσματα της επαγγελματικής χαρτογράφησης. Στη συνέχεια, καταλήξτε σε μια σαφή και κοινή άποψη σχετικά με τα ευρήματα, με σκοπό την έναρξη συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας των ευρημάτων, καθώς και τις συνέπειες που έχουν αυτά τα ευρήματα. Αυτό επιτρέπει μια ενημερωμένη προσέγγιση στον προγραμματισμό. Ο επιτυχημένος προγραμματισμός απαιτεί να δεσμευθούμε εγγράφως και να προσκαλέσουμε άλλους να παρέχουν εποικοδομητικά σχόλια. Μας αναγκάζει να προχωρήσουμε πέρα από τη δική μας σκέψη και να αναζητήσουμε τις γνώσεις των συναδέλφων.

Ένα άλλο μέρος του σχεδιασμού είναι να αποφασίζει ποιοι τύποι ανθρώπων θα μπορούσαν να δώσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται. Είναι σημαντικό να σκεφτείτε τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι, π.χ. ποια είναι τα «πλούσια σε πληροφορίες» άτομα. Βασικά, πρέπει να τεθεί η ακόλουθη ερώτηση «Ποιος έχει τη μεγαλύτερη εικόνα για αυτό το θέμα και από διαφορετικές οπτικές γωνίες;».

Στο έργο QSE-VET, όταν αναφερόμαστε σε «ΕΕΚ βάσει αποδεικτικών στοιχείων», αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε ερωτήματα όπως:

 • Πώς να διασφαλίσετε επαρκείς τοποθετήσεις εργασίας και απασχόληση για πτυχιούχους ΕΕΚ;
 • Πώς να διασφαλίσετε επαρκή προσφορά (μελλοντικών) πτυχιούχων ΕΕΚ για να ικανοποιήσετε τους απαιτούμενους αριθμούς;
 • Πώς γνωρίζετε ότι οι δεξιότητες που παρέχονται (π.χ. από έναν συγκεκριμένο πάροχο ΕΕΚ ή πρόγραμμα) σχετίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες;
 • Από πού προέρχονται τα αποδεικτικά στοιχεία για αυτόν τον σκοπό;
 • Πώς αποκτώνται τα αποδεικτικά στοιχεία;
 • Πώς χρησιμοποιούνται τα αποδεικτικά στοιχεία;

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η προσέγγιση που ακολουθούν οι συνεργάτες του QSE-VET θα μπορούσε να προσφέρει τροφή για σκέψη σε εσάς και τους άλλους ενδιαφερόμενους. Τα αρχικά ερωτηματολόγια και οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με εταιρείες και μαθητές αποτέλεσαν τη βάση για πιο εστιασμένες συζητήσεις. Δείτε τα εργαλεία και τα αποτελέσματα παρακάτω:

 • 5B.1. Πρότυπα ποιότητας για ΕΕΚ_Ιταλία βάσει αποδεικτικών στοιχείων
 • 5B.2. Περιορισμός του Κενού_Σουηδία
 • 5B.3. Αυτοαξιολόγηση Μαθητή
 • 5B.4. Αποτελέσματα αξιολόγησης_ Σουηδία

Προγραμματίζοντας μια επικεντρωμένη ομάδα

Ουσιαστικά, η επικεντρωμένη ομάδα παρέχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, π.χ. ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων έρευνας και συνέντευξης. Οι συμμετέχοντες στο QSE-VET περιλάμβαναν εκείνους που εκπροσωπούν ιδρύματα ΕΕΚ, εργοδότες, κυβερνητικούς / υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και συνδικάτα, για να συλλάβουν διαφορετικές προοπτικές.

 • Η Ομάδα: η διεξαγωγή μιας επικεντρωμένης ομάδας απαιτεί μια μικρή ομάδα, αποτελούμενη από έναν Ερευνητή, έναν Συντονιστή και ένα Γραμματέα.
 • Βασική δεοντολογία: περιλαμβάνει τις ηθικές αρχές, την εθελοντική συμμετοχή, την κατάθεση όλων των απαραίτητων συγκαταθέσεων / δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου και του GDPR.
 • Οδηγός θέματος επικεντρωμένης ομάδας: ετοιμάστε έναν οδηγό θεμάτων που παρέχει μια λίστα ερωτήσεων, προετοιμασμένη από την κάθε ομάδα και χωρισμένη σε κατηγορίες ή θέματα υποσυνόλων.
 • Φτιάξτε μια ατζέντα: ιδανικά, αποστέλλεται στους συμμετέχοντες πολύ πριν από τη συνάντηση. Η κάθε συνάντηση της επικεντρωμένης ομάδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες και η ατζέντα θα πρέπει να παρέχει τον κατάλογο των θεμάτων που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν.
 • Λεπτομέρειες τοποθεσίας και ρύθμιση: μαζί με την ημερήσια διάταξη, παρέχετε λεπτομέρειες τοποθεσίας. Στον τόπο της συνάντησης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σαφής σήμανση για να κατευθύνετε τους συμμετέχοντες στην ομάδα τους. Η αίθουσα πρέπει να είναι φιλόξενη και διαρρυθμισμένη έτσι ώστε να ενθαρρύνει την ομαδική συζήτηση.
 • Καταγραφή της επικεντρωμένης ομάδας: οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ειδοποιηθούν ότι η συνάντηση της ομάδας θα καταγραφεί (γραπτή, ηχογράφηση, βίντεο) και όλες οι συγκαταθέσεις πρέπει να είναι πλήρης και σαφείς.
 • Συμφωνία βασικών κανόνων: πριν από τη συνάντηση της επικεντρωμένης ομάδας, θα πρέπει να αποστέλλονται στους συμμετέχοντες οι βασικοί κανόνες που έχουν θεσπιστεί και πρέπει να παρουσιάζονται και να συζητούνται πριν ξεκινήσει η ομάδα τη λειτουργία της.
 • Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας: είναι ουσιαστική, για τον καθορισμό του πλαισίου της επικεντρωμένης ομάδας.
 • Ενθαρρύνετε τη συνομιλία με οδηγίες: μπορούν να δοθούν οδηγίες για την προσομοίωση συζητήσεων, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν ευκολότερα να αλληλεπιδρούν με το θέμα.
 • Τερματισμός της επικεντρωμένης ομάδας: η συζήτηση πρέπει να συνοψιστεί, επισημαίνοντας τα σημαντικά πράγματα που μάθαμε από την επικεντρωμένη ομάδα. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα συμπεράσματα, τις συστάσεις, τις δράσεις που συμφωνήθηκαν κ.λπ. Θα χρειαστεί να συζητηθεί η ανάγκη για περαιτέρω παρακολούθηση. Ακολουθούν ευχαριστίες προς τους συμμετέχοντες και υποδείξεις για το πότε θα διανεμηθούν τα πρακτικά / αναφορά από τη συνάντηση.