3.B Ποσότητες στην παροχή ΕΕΚ

 

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην παροχή προγραμμάτων ΕΕΚ. Τα προγράμματα, οι εκπαιδεύσεις, τα μαθήματα κ.λπ. που προσφέρουν οι διάφοροι τύποι παρόχων ΕΕΚ. Αυτά παρέχονται με πολλούς τρόπους, από τους οποίους οι πιο κοινοί είναι η παραδοσιακή θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, τα μοντέλα πρακτικής άσκησης ή συνδυασμός των παραπάνω.

Η ενότητα αυτή απαντάει σε μια σειρά από ερωτήσεις:

 

 • Πώς να καθορίσετε τον τομέα με εκπαιδευτικούς όρους;
 • Πώς να συλλέξετε δεδομένα για την παροχή ΕΕΚ;
 • Πώς να αυξήσετε την προσφορά ΕΕΚ;
 • Δυναμική των ΕΕΚ

 

Με στόχο την πρόβλεψη της μελλοντικής ένταξης στην αγορά αποφοίτων ΕΕΚ είναι σημαντικό να είναι γνωστή η διάρκεια του προγράμματος ΕΕΚ, καθώς αποτελεί τον καλύτερο δείκτη του πότε οι μαθητευόμενοι θα είναι διαθέσιμοι. Τα ποσοστά εγκατάλειψης ή αλλαγής δραστηριότητας είναι επίσης σημαντικά.

Πώς να ορίσετε τον τομέα σε εκπαιδευτικούς όρους;

Ο ορισμός του τομέα επικεντρώνεται κυρίως στον καθορισμό των διαφόρων τύπων εκπαίδευσης που προσφέρονται όταν λαμβάνεται υπόψη η πτυχή της προσφοράς και της ζήτησης της ΕΕΚ. Παρακάτω, θα βρείτε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής από την Ελλάδα, που δείχνει μια επισκόπηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (τύπος ΕΕΚ, επίπεδο EQF, διάρκεια, πλήρης / μερική απασχόληση, απαιτούμενα / επιθυμητά και προαπαιτούμενα) σύμφωνα με τα προφίλ εργασίας.

Ορθή πρακτική: Ο ελληνικός τομέας φιλοξενίας

Στατιστικές στην ΕΕΚ

Η ταξινόμηση των προγραμμάτων ΕΕΚ σύμφωνα με τα προφίλ εργασίας παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5. Προγράμματα ΕΕΚ που παρέχονται στην Ελλάδα στον τομέα της φιλοξενίας

Σχετικά προγράμματα ΕΕΚ για προσωπικό κουζίνας

βοηθός

μάγειρας

σεφ

 

iVET

EQF επίπεδο

Διάρκεια

Πλήρης/μερική απασχόληση

1 = επιθυμητό
2 = απαιτητό

Σχόλια

Βοηθός κουζίνας, υπεύθυνος μπουφέ, σερβίρισμα φαγητού 

 

2

 

N/A

     

Προαπαιτούμενο: εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

3

3 έτη

πλήρης

1

   

Προαπαιτούμενο: εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών

Μάγειρας, ζαχαροπλάστης, αρτοποιός, Επαγγελματική μαγειρική

3

3 έτη

πλήρης

 

1

1

WBL from min  0% to max 25%  

4

2 έτη

Και τα δύο

 

1

1

WBL= 80%

Επικεφαλής σεφ

5

2 έτη

Και τα δύο

 

1

1

WBL=20%

 

cVET

 

 

 

   

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

2+

10 ώρες

N/A

2

2

2

Προαπαιτούμενο: Πιστοποιημένοι χειριστές τροφίμων (Κάτοχος πιστοποιητικού ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων)

Διαχείριση τροφίμων

3+

50-100 ώρες

N/A

1

1

1

 

 Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ελλάδα - 2020

Το ελληνικό παράδειγμα ορθής πρακτικής μπορεί να σας εμπνεύσει να επιλέξετε διαστάσεις που είναι σημαντικές και σχετικές στον τομέα σας.

Ένα άλλο παράδειγμα ορθής πρακτικής (παρακάτω) περιγράφει τον επαγγελματικό τομέα του τομέα εκπαίδευσης ηλεκτρολόγων.

 

Ορθή πρακτική: Ο σουηδικός Ηλεκτρολογικός τομέας

Το παράδειγμα του "τομεακού χάρτη" παρακάτω λήφθηκε από τις Κάτω Χώρες. Είναι ένα πρώτο βήμα στη δημιουργία διαφάνειας, ορίζοντας τον επαγγελματικό τομέα.

EQF/IQF επίπεδο*

Παρασκευή,
Επιμελητεία και
προγραμματισμός

Εγκατάσταση, υπηρεσία
και συντήρηση

Διοίκηση
Διαχείριση
και υποστήριξη

Υψηλό επίπεδο

6/7

Τεχνικός Διευθυντής

Επιχειρησιακός διευθυντής

Γενικός Διευθυντής
Εμπορικός Διευθυντής

5/6

Υπεύθυνος έργου

Επικεφαλής Διευθυντής
Εκτελεστικών υπηρεσιών

Ελεγκτής
Υπάλληλος ΑΔ

Μεσαίο επίπεδο

4/5

Σχεδιαστής/Μηχανικός

Τεχνικός ειδικός

(Ανώτερος / επικεφαλής
ηλεκτρολόγος)

Διευθυντής γραφείου

3/4

Σχεδιαστής

Μηχανικός σέρβις

Ηλεκτρολόγος

Λογιστής
Γραμματέας

2/3

Εργάτης Αποθήκης

(Κατώτερος Ηλεκτρολόγος)

Διοικητική Βοηθός

 

* Το "EQF" είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, το οποίο δεν εφαρμόζεται (ακόμη) στη Σουηδία. Ο τομέας εγκατάστασης χρησιμοποιεί τα δικά του επίπεδα προσόντων (IQF) το οποίο έχει παρόμοια κλίμακα αλλά διαφορά ενός επιπέδου.

Τα τρία διαφορετικά επίπεδα των σχετικών θέσεων εργασίας φαίνεται να είναι λιγότερο σαφή στη Σουηδία, οπότε η έρευνα επικεντρώθηκε στον «Ηλεκτρολόγο».

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Σουηδία - 2020

 

Το παράδειγμα καλής πρακτικής από τη Σουηδία δείχνει πολυπλοκότητες στη σύγκριση της εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε παρόμοιες προκλήσεις.

Πώς να συλλέξετε δεδομένα στην παροχή ΕΕΚ; 

Η εθνική έκθεση για τον τομέα της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (παρακάτω) δείχνει πόσο δύσκολο μπορεί να είναι η λήψη δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των μαθητών εντός της αρχικής ΕΕΚ (iVET) στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Πρακτική. Ο τομέας φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στατιστικές στην αΕΕΚ (iVET)

EQF

Προγράμματα αΕΕΚ (iVET)

Διάρκεια

Αριθμός μαθητών

Αριθμός αποφοίτων

Ροή

2

Βοηθός κουζίνας: Βραβείο επιπέδου 1 στην εισαγωγή στην απασχόληση στη βιομηχανία φιλοξενίας. Πιστοποιητικό Γενικής Μαγειρικής Επίπεδο 2 στην ασφάλεια των τροφίμων. NVQ Επίπεδο 2 στην Προετοιμασία Τροφίμων και Μαγειρική και Υπηρεσία Τροφίμων

Οι καθοδηγούμενες ώρες εκμάθησης κυμαίνονται από 69 για εισαγωγικά μαθήματα έως και 170 για προετοιμασία φαγητού και μαγείρεμα με παραδείγματα

?

?

?

3

Μάγειρας/Εξειδικευμένος Σεφ: Πτυχίο Ιδρύματος στις Μαγειρικές Τέχνες, Επαγγελματική Μαγειρική Ανώτερο Εθνικό Δίπλωμα

12 εβδομάδες-2 έτη*

?

?

?

4/5

Επικεφαλής Σεφ: Πανεπιστημιακό πτυχίο μαγειρικής τέχνης, διαχείριση φιλοξενίας, επαγγελματική μαγειρική; Μαθητεία Ανώτερου Επιπέδου Εθνικό δίπλωμα ανώτερου επιπέδου

3-4 έτη + εάν επιλεχθούν τομείς ειδίκευσης

?

?

?

* Επαγγελματική μαγειρική: επιπέδου 1 Δίπλωμα: 12-εβδομάδες; Επαγγελματική μαγειρική: επιπέδου 1 Δίπλωμα: 12-εβδομάδες; Επαγγελματίας Σεφ – Επιπέδου 3 Δίπλωμα: 1-έτος

Συνολικά, ήταν δύσκολο να τεθούν οι τρεις θέσεις εργασίας (i) Βοηθός κουζίνας (Παραγωγή κουζίνας / Παραγωγή τροφίμων) (EQF 2), (ii) Chef de Partie (EQF 3) και (iii) Head Chef (EQF 4) σε πλαίσιο από άποψη στατιστικών για την αγορά εργασίας, π.χ. συγκεκριμένα όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε καθέναν από τους ρόλους, τον αριθμό των εργαζομένων που είναι πιστοποιημένοι ή / και σε τοποθετήσεις εργασίας, καθώς και όσον αφορά τις κενές θέσεις και τις κενές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, ήταν σχεδόν αδύνατο να συγκεντρωθούν πλήρεις αρχικές στατιστικές ΕΕΚ και στις τρεις θέσεις εργασίας, ειδικά όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών, τον αριθμό των αποφοίτων και τη ροή. 

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ηνωμένο Βασίλειο - 2020

Ωστόσο, η εθνική έκθεση για τον τομέα της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τη μαθητεία στον τομέα, όπως δείχνει το παρακάτω παράδειγμα ορθής πρακτικής.

Ήταν σχετικά πιο εύκολο να συλλέξουμε πληροφορίες για νέους και μαθητευόμενους μέσω αναφορών όπως το «Kitchen Talent», ως εξής:

Υπήρχαν 9.000 νέοι κατά το πρώτο έτος μαθημάτων σεφ ή μαγειρικής στα κολλέγια τροφοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλείου - με τον αριθμό να πέφτει σε περίπου 6.000 μαθητευόμενους που ξεκίνησαν τη μαθητεία σεφ πέρυσι (το οποίο εκτιμάται ότι 60-70% ολοκληρώθηκε), και αυτό είναι σαφές ότι, τα τελευταία δύο χρόνια, τα κολέγια και οι μαθητείες απέχουν πολύ από την ικανοποίηση της ζήτησης της χώρας για σεφ.[1]

Φυσικά, αυτές οι μετρήσεις του πλήθους είναι θολές. Δεν γνωρίζουμε πόσοι σεφ εκπαιδεύονται απευθείας με τους εργοδότες τους (οι συνεντεύξεις μας δείχνουν ότι πολλοί το κάνουν). Η μεγαλύτερη ανησυχία μεταξύ των σεφ και των ιδιοκτητών εστιατορίων δεν είναι ο αριθμός των μαθητών που ολοκληρώνουν τη μαγειρική εκπαίδευση (μια πρόκληση σε ολόκληρη τη βιομηχανία), αλλά ότι πολλοί νέοι που βγαίνουν από την κατάρτιση δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να ταιριάζουν στις ανάγκες τους ή να ευδοκιμούν στο χώρο εργασίας .”[1]

  Framework / Pathway / Standard Level 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Quarter 1
(provisional)
Framework* Food production and cooking 2 6,850 6,300 6,230 5,310 1,240 190
Patisserie ans confectionary 3 50 60 60 70 40 10
Professional cookery 2 4,650 4,330 4,140 3,650 1,000 150
Professional cookery 3 1,240 1,440 1,330 1,300 300 10
Standard* Commis Chef 2       320 2,050 900
Chef De Partie 3       10 350 100
Production Chef 2            
Senior Production Chef 3       10 730 190
  All chef-related apprenticeships 12,790 12,130 11,760 10,670 5,710 1,550
Excl. production chefs  5,940 5,830 5,530 5,350 3,740  1,170
 
*Frameworks are being phased out by Government, they will be fully replaced by Standards in 2020/2021 
*Standards were first introduced in 2014/15
 Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ηνωμένο Βασίλειο - 2020
 

Η επισκόπηση των διαφορετικών προγραμμάτων αΕΕΚ (iVET)  στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει εμπνευσμένη αξία και μπορεί να σας βοηθήσει να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες μεταβλητές, π.χ. τα προγράμματα αΕΕΚ (iVET), τη διάρκεια του προγράμματος EQF και άλλες πτυχές.

Ένα άλλο παράδειγμα από την Ελλάδα δείχνει πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η συλλογή δεδομένων για προγράμματα αΕΕΚ (iVET).

Πρακτική. Ο τομέας φιλοξενίας στην Ελλάδα

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικής Καθοδήγησης (ΕΟΠΠΕΠ) είναι ο νόμιμος φορέας που είναι υπεύθυνος για τις εξετάσεις πιστοποίησης των προγραμμάτων αΕΕΚ (iVET). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ανά επαγγελματικό προφίλ, αλλά είναι διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τον συνολικό αριθμό των αποφοίτων μαθητών / μαθητών από προγράμματα αΕΕΚ (iVET)  που σχετίζονται με την «τέχνη μαγειρικής / μαγειρικής» καθώς και τον αριθμό των πιστοποιημένων / διαπιστευμένων μαθητών

Πρόγραμμα αΕΕΚ (iVET)  

Αριθμός αποφοίτων

(2017-2018)

Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης

Αριθμός πιστοποιημένων μαθητών

Ποσοστό

Τρόφιμα/μαγειρική  τέχνη

περίπου 18.000

11.352

8.548

% αποφοίτων: 47.49%

% συμμετεχόντων στις εξετάσεις: 75.29%

 Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ελλάδα - 2020

Παρ 'όλα αυτά, αυτό το παράδειγμα από την Ελλάδα δείχνει ότι ορισμένα δεδομένα αΕΕΚ (iVET)  συλλέγονται ακόμη και αν δεν παρέχουν το επίπεδο λεπτομέρειας που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Τόσο οι εθνικές εκθέσεις, οι συνεντεύξεις όσο και η έρευνά μας έδειξαν ότι τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη αντιμετωπίζουν μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την εκτίμηση της μελλοντικής ποσότητας στον τομέα - δείτε παρακάτω ένα άλλο παράδειγμα καλής πρακτικής σε αυτό το θέμα.

Η εθνική έκθεση για τον τομέα της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει μερικές ενδιαφέρουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τα νέα πρότυπα μαθητείας και πολλά μαθήματα που προσφέρονται.

Καλή πρακτική. Ο τομέας φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Όσον αφορά την εκπαίδευση στο κολέγιο, το Λονδίνο προσφέρει μια μεγάλη και ποικίλη προσφορά κατάρτισης για σεφ - από τα 48 κολέγια, τα 16 παρέχουν μαθήματα τροφοδοσίας. Γενικά, η μαγειρική εκπαίδευση δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των εργοδοτών και δεν προετοιμάζει τους νέους αρκετά καλά για δουλειές σεφ.

 • Το 70% των ερωτηθέντων μας έκρινε ότι τα μαγειρικά σχολεία δεν παρέχουν εκπαίδευση σεφ που χρειάζεται το Λονδίνο.
 • Ένας διευθυντής μαθημάτων (μας είπε ότι) «Όλοι οι μαθητές έχουν δουλειά πριν τελειώσουν το μάθημα, περίπου ένα χρόνο πριν. Αλλά οι σεφ και οι εστιάτορες συχνά δεν πείθονται από τη μαγειρική εκπαίδευση στα κολέγια».
 • Υπάρχει μια διαδεδομένη κριτική για την κατάρτιση στο κολέγιο, όπως συμβαίνει στα κολέγια - τα μαθήματα τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνουν καμία επαγγελματική εμπειρία, παρόλο που μπορούν να διαρκέσουν έως και τρία χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, η ένταξη στον «πραγματικό κόσμο της εργασίας» είναι ένα σοκ για τους περισσότερους αποφοίτους κολεγίου.
 • Στο Λονδίνο, τα σχολεία τροφοδοσίας τείνουν να είναι αόρατα για τους νέους και δεν διαθέτουν εξειδίκευση. Ένα σχολείο μαγειρικής ξεχωρίζει: Westminster Kingsway College. Οι περισσότεροι από τους σεφ που πήραν συνέντευξη μπορούσαν να ονομάσουν ένα ή δύο κολέγια

Οι εργοδότες και οι διευθυντές των μαθημάτων συμφωνούν σε ένα άλλο σημείο - ότι τα περισσότερα κολέγια μαγειρικής σήμερα δεν είναι σε θέση να διδάξουν μερικές από τις ιδιότητες που απαιτούνται για να είναι καλός σεφ. «Τα μαθήματα δεν διδάσκουν εύκολα δίψα για μάθηση, ταλέντο, ομαδική εργασία, επιχειρηματικότητα, που σε όλες οι συνεντεύξεις μας συμφωνήθηκε ότι ήταν οι δεξιότητες που κάνουν έναν καλό σεφ, (Απαντήσεις από 28 ερευνητικές συνεντεύξεις, από την έκθεση Kitchen Talent).

Συνοψίζοντας,

 • Το Λονδίνο διαθέτει μια καλή σειρά μαθημάτων μαγειρικής, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τα καλύτερα της χώρας, αλλά τα κολέγια μαγειρικής έχουν υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης.
 • Τα περισσότερα μαθήματα δεν μπορούν να παρέχουν το εύρος των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να αναπτυχθούν ως σεφ, όπως η δημιουργικότητα και η ανθεκτικότητα: αυτά μαθαίνονται καλύτερα στο χώρο εργασίας.
 • Το πρόγραμμα μαθητείας της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν εφαρμόζεται ακόμη για το επάγγελμα, ιδιαίτερα στο Λονδίνο.

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ηνωμένο Βασίλειο - 2020

Ορθή πρακτική: Πώς διαβεβαιώνετε ότι έχετε μια επισκόπηση από την πλευρά της προσφοράς:

 • Ο αριθμός των εκπαιδευτικών θέσεων
 • Ο αριθμός των τρεχόντων μαθητών
 • Διάρκεια προγραμμάτων και εκπαιδευτικών προσφορών
 • Το ποσοστό των μαθητών που αναζητούν εργασία αμέσως μετά την ολοκλήρωση
 • Το ηλικιακό προφίλ των εργαζομένων και των ανέργων
 • Ο αριθμός των απασχολούμενων και των ανέργων στον τομέα
 • Ο αριθμός των ατόμων που ενδέχεται να προέρχονται ή να πηγαίνουν σε άλλους τομείς
 • Οι κανονισμοί για τον αριθμό των σπουδαστών που εκπαιδεύονται (από την κυβέρνηση, τους τομείς, τους παρόχους, τα συνδικάτα κ.λπ.)

Αυτό το παράδειγμα καλής πρακτικής μπορεί να σας εμπνεύσει να αναζητήσετε μια άμεση και ειλικρινή επισκόπηση κατά την αξιολόγηση του τομέα σας, παρέχοντας μια πλατφόρμα για τη συζήτηση πραγματικών προκλήσεων και των πιθανών λύσεων και δράσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πώς κάνετε μια εκτίμηση με βάση τη στάθμιση όλων των πληροφοριών;

Μετά τη συλλογή και παρουσίαση των δεδομένων, είναι σημαντικό να τα σκεφτείτε και να τα ερμηνεύσετε στο πλαίσιο του δείκτη EQAVET 5.

Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε / πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Ποια είναι η αναλογία μεταξύ του αριθμού των μαθητών με ανάγκη για κατάρτιση στο χώρο εργασίας και του ποσού των θέσεων εργασίας (βραχείας / μερικής απασχόλησης) και (μακροχρόνια / πλήρους απασχόλησης) που προσφέρουν οι εταιρείες;
 • Ποια είναι η αναλογία μεταξύ του αριθμού των αποφοίτων και των θέσεων εργασίας;
 • Υπάρχει έλλειψη ή πλεόνασμα (της προσφοράς ΕΕΚ);
 • Υπάρχουν περιφερειακές διαφορές; (Αν ναι, ποιες είναι αυτές;)
 • Υπάρχουν αλλαγές με την πάροδο του χρόνου; (για το καλύτερο ή το χειρότερο και γιατί;)
 • Λαμβάνονται μέτρα; (αν ναι: τι είναι και έχουν δουλέψει;)

Ερωτήσεις όπως αυτές μπορούν να εμπνεύσουν εσάς και άλλους ενδιαφερόμενους στον τομέα σας.  

Πώς να αυξήσετε την προσφορά ΕΕΚ

Η εθνική έκθεση για τον τομέα της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (βλ. Παρακάτω) δείχνει για παράδειγμα τη σημασία των πρωτοβουλιών που προέρχονται από τον εργοδότη και πρωτοβουλιών άλλων, για την αύξηση του αριθμού των μαθητών.

Καλή πρακτική. Ο τομέας φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τομεακοί φορείς, όπως το UK Hospitality, εκστρατεύουν τώρα για την προηγούμενη εφαρμογή του catering «T-level», που θα έρθει από το 2021. Σκοπός του είναι να επεκτείνει το επίπεδο Τ για να συμπεριλάβει ευρύτερη φιλοξενία, η οποία είχε πρόσφατα εγκαταλειφθεί, παρόλο που υπάρχει άμεση συμμετοχή της βιομηχανίας στην ανάπτυξη επιπέδων Τ. Επιπλέον, το People1st οδηγεί επί του παρόντος την ποιότητα των μαθητειών φιλοξενίας και ευθυγραμμίζει άλλες δεξιότητες στο χώρο εργασίας και τις δραστηριότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω ενός στρατηγικού διοικητικού συμβουλίου με εργοδότες.

 • Μαθητείες: ο τομέας είναι σημαντικός υποστηρικτής της μαθητείας και τους βλέπει ως έναν τρόπο καλλιέργειας νέων ταλέντων και παροχής μιας καριέρας.
 • Επίπεδα Τ: η επαγγελματική εκπαίδευση έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού του μέλλοντος και στη στήριξη των επιπέδων Τ για να βοηθήσει τη μη ακαδημαϊκή μάθηση και να παρέχει στους νέους τις δεξιότητες για να τους προετοιμάσει για εργασία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τις δεξιότητες και την ποιότητα του People1st συγκεντρώνει το διοικητικό συμβούλιο φιλοξενίας και μαθητευόμενης φιλοξενίας (EQA) για να σχηματίσει ένα συμβούλιο δεξιοτήτων και ποιότητας που θα καθοδηγεί ο εργοδότης, διασφαλίζοντας ότι παραμένουν κατάλληλα για τους σκοπούς τους, αλλά έχουν επίσης ευρύτερο ενδιαφέρον, προκειμένου να ευθυγραμμίσει άλλες δεξιότητες στο χώρο εργασίας και τις δραστηριότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με κριτικό πνεύμα, το διοικητικό συμβούλιο συγκεντρώνει εργοδότες και άλλους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του κλάδου και της εκπροσώπησης του παρόχου μάθησης.

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ηνωμένο Βασίλειο - 2020

Η παραπάνω καλή πρακτική μπορεί να σας εμπνεύσει για το πώς να κάνετε εκστρατεία για περισσότερους μαθητές και πώς να συγκεντρώσετε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συμβάλλετε στην ενίσχυση του τομέα.

Ένα άλλο παράδειγμα παρέχεται από την Εθνική Έκθεση της Σουηδίας που δείχνει μερικές σημαντικές τάσεις που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό τοπίο:

Καλή πρακτική: Ο Σουηδικός Ηλεκτρολογικός τομέας

Δυναμική των ΕΕΚ

Δεν υπόκειται μόνο η εργασία σε αλλαγές, αλλά και η εκπαίδευση. Αυτές οι εξελίξεις αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες ως σχετικές.

 • Μείωση αριθμών μαθητών El + E
 • Ειδίκευση τρίτου έτους: Αυτοματισμός, Δεδομένα
 • Έλλειψη εκπαιδευτικών (γήρανση / συνταξιοδότηση «baby-boomers»)
 • Ανάπτυξη ETG (αυξανόμενοι αριθμοί αλλά όχι μόνο θετική ανταπόκριση)
 • Ανάπτυξη SeQF (δείχνει κενά στην προσφορά ΕΕΚ)
 • Αυξανόμενη δέσμευση στον τομέα από τις πολιτικές ΕΕΚ (αλλά και πολύ μικρή συμμετοχή μεμονωμένων εταιρειών)

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Σουηδία - 2020