3. Πώς να καθορίσετε και να αντιστοιχήσετε τις ποσότητες

Γενική εισαγωγή

Ο δείκτης EQAVET 5 αφορά τον προορισμό και την απασχόληση των αποφοίτων ΕΕΚ, την ποσοτική αντιστοίχιση της προσφοράς ΕΕΚ και της ζήτησης εργασίας. Ο δείκτης δείχνει τον βαθμό στον οποίο η προσφορά και η ζήτηση στην ΕΕΚ αντιστοιχούν σε ποσά. Απαιτεί προληπτική διορατικότητα και καλή επισκόπηση, τόσο της προσφοράς ΕΕΚ όσο και της ζήτησης εργασίας. Αυτές οι οδηγίες θα σας δώσουν μια σειρά από δεδομένα και απαντήσεις στο ερώτημα του καθορισμού και της αντιστοίχισης της ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ της προσφοράς ΕΕΚ και της ζήτησης εργασίας.

Οι χώρες, οι περιφέρειες, οι τομείς, οι εκπαιδευτικοί και οι πάροχοι ΕΕΚ έχουν συχνά διαφορετικά περιβάλλοντα με ποικιλία δυνατοτήτων, προκλήσεων και λύσεων σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης στην ΕΕΚ που μετράται σε αριθμούς. Δεν υπάρχει «ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους» - γι 'αυτό αποφασίσαμε να μην προσπαθήσουμε να σας συμβουλεύσουμε δίνοντας άμεσες απαντήσεις στις προκλήσεις σας, αλλά αντ' αυτού να επικεντρωθούμε σε ό, τι έχει κοινή αξία για όλους. Επομένως, θέτουμε μια σειρά ερωτήσεων στις οποίες μπορεί να θέλετε να σκεφτείτε και να βρείτε τις δικές σας απαντήσεις.

Οι ερωτήσεις που τίθενται στις οδηγίες θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις βασικές διαστάσεις του τρόπου αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης σε ΕΕΚ μετρούμενη σε αριθμούς. Οι ερωτήσεις - σε κάποιο βαθμό - θα επεξηγηθούν με σύντομα παραδείγματα ορθών πρακτικών που δείχνουν πώς έχουν συνεργαστεί ορισμένοι ενδιαφερόμενοι σε όλη την Ευρώπη με αυτό το συγκεκριμένο θέμα.

Οι αριθμοί είναι σημαντικοί όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των απασχολούμενων και τον αριθμό των ανέργων. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχει μια σειρά πόρων π.χ. Πάροχοι ΕΕΚ, τόποι μελέτης, εκπαιδευτικοί, διοίκηση, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια σε επίπεδο παρόχου ΕΕΚ. Όλες οι δραστηριότητες επιβαρύνονται με οικονομικό κόστος και απαιτούν αποφάσεις σχετικά με τον αριθμό των εκπαιδευτικών, το πού και το πότε. Η εκπαίδευση κοστίζει και εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε έναν τομέα, με ποιο κόστος και με ποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πώς μπορείτε εσείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης των μαθητών ΕΕΚ, όπως μετράται σε αριθμούς;

Εάν πάρα πολλοί μαθητές σε έναν τομέα καταλήγουν άνεργοι, μπορεί να θεωρηθεί ως σπατάλη πόρων (οικονομικά, ανθρώπινο κεφάλαιο κ.λπ.); Αντίθετα, εάν πολύ λίγοι είναι μορφωμένοι, θα κινδυνεύει η κοινωνία και οι επιχειρήσεις της να χάσουν πιθανό εισόδημα; Οποιοδήποτε είδος αναντιστοιχίας συνεπάγεται επιπλέον κόστος μεταξύ των ενδιαφερομένων, γεγονός που καθιστά σημαντικό να επικεντρωθούμε στον τρόπο αντιστοίχισης του αριθμού των μαθητών ΕΕΚ με τη ζήτηση για αυτούς.

Η αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης είναι ένα περίπλοκο έργο, στο οποίο εμπλέκονται πολλοί ενδιαφερόμενοι και πολλές ατζέντες και θέματα που πρέπει να εξεταστούν. Αυτές οι οδηγίες θα υποστηρίξουν το έργο σας σε σχέση με την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στον συγκεκριμένο τομέα σας και εντός του πλαισίου σας. Οι οδηγίες εγείρουν μια σειρά από ερωτήσεις στα οποία εσείς και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σκεφτείτε και να αντιδράσετε, επειδή λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τον αγώνα σε ποσότητα. Η εναλλακτική λύση - δεν κάνει τίποτα - είναι χειρότερη και έχει υψηλό κίνδυνο να είναι πολύ ακριβή.

Όταν μιλάμε για αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης, γνωρίζουμε πλήρως ότι θα υπάρχει πάντα ένα ορισμένο επίπεδο «αναντιστοιχίας». Ωστόσο, η συστηματική και δομημένη διαδικασία αναζήτησης ενός αγώνα θα βοηθήσει στην αποφυγή υπερβολικά υψηλών επιπέδων αναντιστοιχίας και θα συμβάλει στην εύρεση ενός «αποδεκτού» επιπέδου αναντιστοιχίας με τον οποίο μπορείτε να ζήσετε εσείς και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Ορίζουμε μια αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης σε ΕΕΚ που μετράται σε αριθμούς ως τη συστηματική και δομημένη διαδικασία που οδηγεί σε έναν αριθμό φοιτητών ΕΕΚ που τόσο η προσφορά (οι πάροχοι ΕΕΚ και οι μαθητές) όσο και η πλευρά της ζήτησης (Επιχειρήσεις και κοινωνία) θεωρούνται αποδεκτές.