3.A Ποσότητες στη ζήτηση εργασίας

 

Η ενότητα αυτή απαντάει σε μια σειρά από ερωτήσεις:

 

 • Πώς να καθορίσετε τον τομέα;
 • Πώς να συλλέξετε δεδομένα για τον τομέα;
 • Ποιος θα προβλέψει την μελλοντική ζήτηση;
 • Πότε θα γίνεται καθορισμός ποσοτήτων της αγοράς εργασίας;
 • Πώς θα γίνεται καθορισμός ποσοτήτων της αγοράς εργασίας;
 • Πώς να διαχειριστείτε την επίδραση της δυναμικότητας της αγοράς;

 

που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε συζητήσεις εντός του τομέα προκειμένου να πάρετε μια κοινή εικόνα της μελλοντικής ζήτησης. Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται μαζί με άμεσα πρακτικά παραδείγματα καλής πρακτικής που συλλέγονται από τους εταίρους του έργου κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους στο έργο. Ο σκοπός των ερωτήσεων είναι να βοηθήσετε εσάς και άλλους ενδιαφερόμενους να λάβετε μια επισκόπηση της μελλοντικής ζήτησης, μετρούμενη σε ποσότητες, με δομημένο και συστηματικό τρόπο.

Πώς να ορίσετε τον τομέα;

Οι τομείς αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου, εμφανίζονται νέοι τομείς και παλιοί τομείς εξαφανίζονται. Ο ορισμός του «τομέα» μερικές φορές θα αποτελεί πρόκληση λόγω αλλαγών στη σταθερότητα (ή αλλιώς) και στα χαρακτηριστικά του. Ανεξάρτητα από τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα στον οποίο εργάζεστε, είναι σημαντικό να ορίσετε με σαφήνεια τα όρια του τομέα - συμπεριλαμβανομένων των θολών άκρων του. Για παράδειγμα, ο ελληνικός τομέας φιλοξενίας ορίζεται από τον πρωταρχικό ρόλο του (σημασία, εστίαση, συναφείς τομείς, τύπος κάλυψης αναγκών) στην ελληνική κοινωνία και από μια ταξινόμηση προφίλ εργασίας (επίπεδο EQF, τίτλος, περιοχή εστίασης), όπως δείχνει η παρακάτω καλή πρακτική:

Ορθή πρακτική: Ο ελληνικός τομέας φιλοξενίας (προσωπικό κουζίνας σε ξενοδοχεία και εστιατόρια)

Πίνακας 1. Tαξινόμηση των προφίλ εργασίας στον τομέα της φιλοξενίας (Ελλάδα)

Επίπεδο EQF Προετοιμασία, Διαχείριση και μαγείρεμα τροφίμων
2

Βοηθός κουζίνας

 • Υπάλληλος κουζίνας
 • Χειριστής τροφίμων
 • Συνοδός κουζίνας
 • Χέρι βοηθείας κουζίνας
 • Βοηθός κουζίνας
3

Μάγειρας / Εξειδικευμένος σεφ

 • Σεφ σταθμού
 • Σεφ γραμμής
 • Μάγειρας γραμμής
4 Επικεφαλής σεφ/ Σεφ κουζίνας/ Επαγγελματίας μάγειρας
5 Εκτελεστικός Σεφ

Πηγή: WP4 – Εθνική Αναφορά - Ελλάδα - 2020

Ο καθορισμός του τομέα γίνεται με τομεακή χαρτογράφηση - αλλά ο ίδιος ο χάρτης πρέπει να είναι μέρος της αξιολόγησης και να ελέγχεται εάν εξακολουθεί να αποτελεί επαρκή αναπαράσταση. "Τα πιο όμορφα λουλούδια μεγαλώνουν πάντα στην άκρη των γκρεμών και των φαραγγιών", μια φράση που σημαίνει ότι η δυναμική της ΕΕΚ και της εργασίας συμβαίνει συνήθως κατά μήκος των περιθωρίων ορισμών ως προς το τι περιλαμβάνεται και τι όχι. Ως εκ τούτου, μια βασική πτυχή του τομεακού ορισμού πρέπει να περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με τα τομεακά όρια και να περιλαμβάνει σημαντικές εξελίξεις στον ορισμό του τομέα.

Είναι σημαντικό να ορίσετε τον τομέα όσο το δυνατόν σαφέστερα. Το παράδειγμα καλής πρακτικής από την Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τον τρόπο δομής αυτής της προσέγγισης, παρέχοντας ορισμένες βασικές διαστάσεις του ορισμού και ιδιαίτερα από την ταξινόμηση των προφίλ εργασίας, της εκπαίδευσης και των τίτλων που χρησιμοποιούνται στον τομέα.  

Το παρακάτω ιταλικό παράδειγμα ορθής πρακτικής δείχνει πώς οι ενδιαφερόμενοι στον τομέα μπορούν να συμβάλουν στον ορισμό του και στα επίπεδα του EQF για διαφορετικές θέσεις εργασίας εντός αυτού:

Ορθή πρακτική: Ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας της Ιταλίας

Τα επίπεδα EQF που προσδιορίζονται βασίζονται στο «Εγχειρίδιο Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων», το οποίο πραγματοποίησε η ABI (Ιταλική Τραπεζική Ένωση). Οι συστάσεις που παρέχει η ABI σχετικά με τα επίπεδα EQF δεν αντιπροσωπεύουν ενοποιημένο σημείο αναφοράς σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ιταλία - 2020

Πώς να συλλέξετε δεδομένα ενός τομέα;

Η Εθνική Έκθεση για τον τομέα των Σουηδών Ηλεκτρολόγων παρουσιάζει μια σειρά από προκλήσεις, σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για την εκπαιδευτική πλευρά και τη ζήτηση, που μετράται από τον αριθμό των μαθητών που χρειάζονται οι επιχειρήσεις.

Διαπιστώθηκε, ότι άλλοι τομείς αντιμετώπισαν παρόμοιες προκλήσεις, ενώ ορισμένοι τομείς έχουν καλό επίπεδο δεδομένων και στατιστικών στοιχείων προς αξιοποίηση.

Ορθή πρακτική: Ο τομέας των Σουηδών Ηλεκτρολόγων

Αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε σχετικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία. Ο τομέας δεν έχει συγκεκριμένα δεδομένα για τμήματα τομέα ή επαγγέλματα, επομένως δεν είναι σαφές πόσους ηλεκτρολόγους ετησίως χρειάζονται για να μπορέσει ο τομέας να αναπτυχθεί ή να αντικαταστήσει εκείνους που τον αφήνουν. Ταυτόχρονα, η οργάνωση του κλάδου ισχυρίζεται ότι υπάρχει χώρος για 10.000 επιπλέον εργαζόμενους στο σύνολο του τομέα, το οποίο είναι το 20% του τρέχοντος πληθυσμού των ± 50.000 εργαζομένων!

Ο ιστότοπος Skolverket (ο οργανισμός ΕΕΚ του Υπουργείου Παιδείας) αναφέρει ότι στο 3ο έτος του προγράμματος El + E υπήρχαν 4.501 μαθητές (4.367 ♂ 134 ♀) σε 195 σχολεία σε 150 διαφορετικές πόλεις (Απρίλιος 2019). Αυτό σημαίνει κατά μέσο όρο 23 μαθητές ανά σχολείο.

Τα σχολεία δηλώνουν ότι το 50% των μαθητών τους γίνονται ηλεκτρολόγοι αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και ένα άλλο 25-30% το κάνουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από τον οργανισμό του κλάδου με την προσθήκη ότι η ποικιλία ETG (450 απόφοιτοι πέρυσι) έχει υψηλότερο σκορ από το τυπικό πρόγραμμα: 90% άμεση εισροή ως ηλεκτρολόγος. Αυτό σημαίνει ότι το 80-90% φτάνει πραγματικά στον προορισμό για τον οποίο εκπαιδεύονται, αλλά το 10-20% χάνεται στον τομέα (εκτός από τους μαθητές που επιλέγουν περαιτέρω εκπαίδευση σε υψηλότερο επίπεδο στον ίδιο τομέα).

Προφανώς, η εισροή 3.500-4.000 αποφοίτων που αναμένεται ετησίως δεν επαρκεί για να καλύψει τις κενές θέσεις. Αυτό υποστηρίζεται από ευρήματα που δείχνουν ότι οι μαθητές είναι (πολύ) σίγουροι για την εύρεση εργασίας ως ηλεκτρολόγος και ότι όλες οι εταιρείες λαχταρούν για αποφοίτους και (καλούς) εκπαιδευόμενους.

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Σουηδία - 2020

Μπορείτε να ενθαρρυνθείτε από αυτό το παράδειγμα καλής πρακτικής. Καθορίζει μια προσέγγιση για την επίτευξη ενός έγκυρου και σαφούς συμπεράσματος από τα διαθέσιμα στοιχεία για την ανάγκη για περισσότερους μαθητές, αλλά ταυτόχρονα δεν διαθέτει πιο λεπτομερή στοιχεία για να υποστηρίξει το συμπέρασμά του. Αυτή είναι μια κατάσταση, αλλά και ένα παράδοξο που θα αντιμετωπίσουν αυτοί που σχεδιάζουν την αντιστοίχιση στην ποιότητα.

Ποιος θα προβλέψει τη μελλοντική ζήτηση;

Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των εργοδοτών και των εκπροσώπων του κλάδου για την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια κοινή άποψη για διάφορες πτυχές, με σκοπό να προβλέψουμε με ποιο τρόπο θα προχωρήσει το μέλλον. Αυτό μπορεί να γίνει απλά, για παράδειγμα ζητώντας από εργοδότες και εκπροσώπους του κλάδου να συμμετάσχουν μαζί σε ασκήσεις όπως έρευνες.

Είναι λογικό να αναμένουμε ότι οι τομεακές επιχειρήσεις θα έχουν μια στρατηγική για τα επόμενα χρόνια και ως εκ τούτου θα είναι σε θέση να προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις και απαιτήσεις σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση.

Οι τομεακές οργανώσεις, όπως οι ενώσεις, αναλύουν συχνά την ανάπτυξη των μεμονωμένων επιχειρήσεων των μελών τους στο σύνολό τους, και λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο τομέας. Οι περισσότεροι τομείς επηρεάζονται από ό, τι συμβαίνει σε άλλους τομείς και από τις εξελίξεις στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς οικονομίες τους. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε τέτοια δεδομένα, για να μάθετε πώς αυτές οι περιοχές αναμένουν να εξελιχθούν στο μέλλον και να προβληματιστείτε σχετικά με το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον σχετικό τομέα.

Πότε να εκτιμήσετε τις ποσότητες στη ζήτηση εργασίας;

Γενικά, η παροχή ΕΕΚ διαρκεί από δύο έως τέσσερα χρόνια για να καθιερωθεί, ανάλογα με το πεδίο της μάθησης, τη χώρα και τον τομέα. Αυτό το γεγονός θέτει τη σκηνή και απεικονίζει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις σχετικά με το πότε να εκτιμήσουμε τις μελλοντικές ανάγκες και να αντιδράσουμε προληπτικά σε αυτές τις εκτιμήσεις.

Ορισμένες τάσεις είναι προβλέψιμες, ωστόσο, στους περισσότερους τομείς, το χρονικό διάστημα μεταξύ της διάρκειας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της διαδικασίας υλοποίησης και της μελλοντικής ανάγκης εφοδιασμού εξακολουθεί να είναι δύσκολο και πολύ δύσκολο να προβλεφθεί.

Πώς να εκτιμήσετε τις ποσότητες στη ζήτηση εργασίας;

Η εκτίμηση της ζήτησης για τον αριθμό του προσωπικού που απαιτείται στο μέλλον δεν είναι εύκολη και μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για μεμονωμένες επιχειρήσεις ή για τις αντιπροσωπευτικές του κλάδου οργανώσεις.

Ακόμα κι αν οι ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον και τον τρέχοντα αριθμό προσωπικού είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστούν, συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με αυτό το ζήτημα μπορεί συχνά να είναι περίπλοκα να βρεθούν. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα για την απασχόληση είναι διαθέσιμα στις περισσότερες χώρες που επιτρέπουν την εύρεση σχετικών δεδομένων, όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά συχνά σε τομεακό επίπεδο. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να περιγράψουν ποιος είναι απασχολούμενος / άνεργος και συχνά περιλαμβάνουν άλλες δημογραφικές μεταβλητές όπως ηλικία και φύλο κ.λπ. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία είναι συνήθως συγκεντρωτικά και οι ορισμοί τομέων που χρησιμοποιούνται δεν ταιριάζουν πάντα στον ίδιο τον ορισμό ενός τομέα. Ωστόσο, αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι καλοί δείκτες της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα και μπορούν, σε συνδυασμό με στοιχεία για την πρακτική ηλικίας και συνταξιοδότησης, να δώσουν μια εικόνα της μελλοντικής απασχόλησης βάσει των αναλυόμενων τάσεων.

Επιπλέον, οι τομεακές οργανώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορεί μερικές φορές να αποτελούν καλή πηγή δεδομένων παρέχοντας χρήσιμη επισκόπηση των τρεχουσών τάσεων απασχόλησης στους τομείς σε σχέση με την ηλικία, ιδίως τα δεδομένα σχετικά με τη συνταξιοδότηση, όπως αναλύονται στο πλαίσιο της προσφοράς και της ζήτησης προσωπικού.

Τα τρέχοντα και αναμενόμενα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας σε διαφορετικούς τομείς μπορούν επίσης να αποτελέσουν έναν καλό δείκτη για τη μελλοντική ζήτηση. Το παράδειγμα καλής πρακτικής από τον ιταλικό τομέα χρηματοδότησης και τραπεζών το απεικονίζει παρακάτω:

Ορθή πρακτική: Ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας της Ιταλίας

 1. Ποσοτικά δεδομένα

Στατιστικές για την εργασία

EQF

Επάγγελμα

#
Εργαζόμενοι

%
Πιστοποιημένοι

#
Θέσεις εργασίας

#
Κενές θέσεις εργασίας

Δύσκολο να καλυφθούν*

5

Περιφερειακός Διευθυντής

997

100 %

? %

0

0%

4

Διευθυντής καταστήματος

24.932

100 %

? %

0

0%

3

Υποδιευθυντής καταστήματος

17.452

100 %

? %

0

0%

* κενές θέσεις ανοιχτές για περισσότερο από 6 μήνες

Direttore di Filiale/DAG (Διευθυντής καταστήματος): υπάρχει ένας Διευθυντής σε κάθε υποκατάστημα τράπεζας. Επί του παρόντος, ο συνολικός αριθμός καταστημάτων τραπεζών που διανέμονται σε όλες τις ιταλικές περιφέρειες, είναι 24.932.

Οι υποδιευθυντές υποκαταστημάτων αντιστοιχούν περίπου στο 70% των υπευθύνων υποκαταστημάτων (δηλ. 17,452 συνολικά), αν και σε κάθε υποκατάστημα τράπεζας υπάρχει ένας «υποδιευθυντής που ενεργεί ως αντικατάστατης» (δηλαδή 24.932 συνολικά).

Dir. Gruppo di Agenzie DGA  (Περιφερειακός Διευθυντής): Η κάθε ομάδα καταστημάτων περιφέρειας αποτελείται κατά μέσο όρο από 25 καταστήματα. Επομένως, οι Περιφερειακοί Διευθυντές είναι επί του παρόντος 997.

Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι ενημερωμένα έως την 4η Ιανουαρίου 2019. .

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ιταλία - 2020

Το παράδειγμα ορθής πρακτικής από τον ιταλικό χρηματοδοτικό και τραπεζικό τομέα είναι δομημένο ώστε να δείχνει πολύ ακριβείς αριθμούς προσωπικού με βάση τον αριθμό των καταστημάτων και τη μέθοδο οργάνωσής τους. Τα δεδομένα είναι σχετικά πρόσφατα και δείχνουν πώς ένας τομέας μπορεί να παρέχει ενημερωμένα δεδομένα σε σύγκριση με τα διαθέσιμα στο κοινό στατιστικά στοιχεία, τα οποία μπορεί συχνά να είναι αρκετά παλιά.

Οι τομείς της φιλοξενίας / τουρισμού εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εθνική και διεθνή κινητικότητα, όπως έδειξε σαφώς η κρίση του Coronavirus. Πανδημίες όπως το Coronavirus (Covid-19) είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν, ωστόσο ο αντίκτυπος που είχε στις οικονομίες, και ιδιαίτερα στους τομείς της φιλοξενίας / τουρισμού ήταν τεράστιος.

Το παρακάτω παράδειγμα ορθής πρακτικής δείχνει πώς η Ελλάδα έχει εργαστεί για να εκτιμήσει τη μελλοντική της ζήτηση, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια για εργοδότες και φοιτητές:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΗΜΗΤΡΑ, η πλειοψηφία των αποφοίτων φοιτητών (περίπου 90%) τοποθετούνται σε εποχιακούς χώρους εργασίας είτε στην Ελλάδα, ειδικά σε νησιά και παράκτιες περιοχές, είτε στο εξωτερικό, ειδικά σε κρουαζιερόπλοια ή σε ποταμόπλοια.

Ορθή πρακτική:  Ο ελληνικός τομέας φιλοξενίας

Στατιστικές για την εργασία

Τα ακόλουθα δεδομένα έχουν συλλεχθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (2016) και έχουν εκτιμηθεί σε εθνικό επίπεδο.

Πίνακας 2. Είδος και ποσότητα επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας που σχετίζονται με τα τρόφιμα στην Ελλάδα

Τύπος ελληνικών τομεακών επιχειρήσεων

Αριθμός επιχειρήσεων

Αριθμός εργαζομένων

Εστιατόρια και κινητές μονάδες

41.171

209.182

Υπηρεσίες catering

3.435

11.428

Υπηρεσίες γρήγορου φαγητού & Καφέ

81.593

379.041

Σύνολο

126.199

599.651

 

Πίνακας 3. Αριθμός εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας

Τύπος ελληνικών τομεακών επιχειρήσεων

Αριθμός επιχειρήσεων

Αριθμός εργαζομένων 

Εστιατόρια και κινητές μονάδες

41.171

209.182

Υπηρεσίες catering

3.435

11.428

Σύνολο

44.606

220.610

Πίνακας 4. Αριθμός εργαζομένων ανά επίπεδο EQF

EQF

Επάγγελμα

#
Εργαζόμενοι

%
Πιστοποιημένοι

#
Θέσεις εργασίας

#
Κενές θέσεις εργασίας

Δύσκολο να καλυφθούν*

4

Επικεφαλής Σεφ

9.854

86%

N/A

N/A

80%

3

Μάγειρας / Εξειδικευμένος Σεφ

47.359

64%

N/A

N/A

60%

2

Βοηθός κουζίνας

163.397

11%

N/A

N/A

30%

* Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ανά επαγγελματικό προφίλ. Η στατιστική ερμηνεία των δεδομένων που σχετίζονται με την τοποθέτηση και τις κενές θέσεις εργασίας παρέχεται συνολικά

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά - Ελλάδα - 2020

Το παράδειγμα ορθής πρακτικής από την Ελλάδα δείχνει πώς οι επίσημες εθνικές στατιστικές σχετικά με τον τύπο και τον αριθμό των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μπορούν να δώσουν μια καλή επισκόπηση του τρέχοντος τομέα - ή τουλάχιστον πώς ήταν ο τομέας πριν από μερικά χρόνια.

Ένα άλλο παράδειγμα ορθής πρακτικής είναι η εθνική έκθεση σχετικά με τον τομέα της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δίνει μια εξαιρετική επισκόπηση του τομέα σε ορισμένα βασικά θέματα.

Ορθή πρακτική:  Ο τομέας φιλοξενίας στο Ηνωμένο βασίλειο

Συνοπτικά, ο Τομέας Φιλοξενίας έχει το χαμηλότερο ποσοστό υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης όλων των τομέων και

 • Απασχολεί ιδιαίτερα νεαρό εργατικό δυναμικό (33% <25 ετών). Το 10% απασχολείται σε προσωρινή βάση.
 • Η πλειονότητα των επιχειρήσεων στον τομέα (περίπου 91%) απασχολούν λιγότερα από 25 άτομα.
 • Είναι σχετικά χαμηλής ειδίκευσης - μόνο το ένα πέμπτο του εργατικού δυναμικού έχει τα προσόντα στο επίπεδο 4 και άνω, αν και αυτό διαφέρει ανά ειδικότητα.
 • Όσον αφορά τα θέματα πρόσληψης, 32.700 επιχειρήσεις (15% όλων των τομέων) έχουν κενές θέσεις. 5% αναφέρουν κενές θέσεις εργασίας, με 3% αναφορές κενών θέσεων.
 • Συνολικά αναφέρθηκαν 73.700 κενές θέσεις στον κλάδο. το ένα τέταρτο (18.243) είναι δύσκολο να καλυφθεί και ένα άλλο 15% (11.178) είναι κενές θέσεις δεξιοτήτων.
 • Η επίπτωση των εργαζομένων που δεν είναι πλήρως ικανοί στο ρόλο τους: 43.000 ιδρύματα (το ένα πέμπτο) αναφέρουν ότι έχουν κενά στις δεξιότητες (194.000 (8%)).
 • Οι δεξιότητες επηρεάζονται αρνητικά από διάφορους παράγοντες, όπως η προσωρινή απασχόληση, οι προσωρινοί εργαζόμενοι, τα χαμηλά ποσοστά διατήρησης και η χαμηλή αξιοποίηση των δεξιοτήτων
 • 61% των εργοδοτών παρέχουν εκπαίδευση
 • Τα εστιατόρια είναι ελαφρώς λιγότερο πιθανό να παρέχουν εκπαίδευση (50%)
 • 85% των εργαζομένων λαμβάνουν εκπαίδευση υγείας και ασφάλειας / πρώτων βοηθειών
 • Το 63% των εργαζομένων λαμβάνουν εκπαιδευτική εκπαίδευση
 • Μέχρι στιγμής, ο λόγος για τον οποίο οι εργοδότες δεν παρέχουν εκπαίδευση είναι ότι λένε ότι το προσωπικό είναι πλήρως ικανό (62%).

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Μεγάλη Βρετανια - 2020

Αυτό το παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης επισκόπησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας εμπνεύσει να αναζητήσετε μια παρόμοια στρατηγική και λειτουργική επισκόπηση του τομέα σας.

Διαφορετικοί τύποι δεδομένων απασχόλησης

Ένας αριθμός παραγόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν λεπτομερώς την κατάσταση της απασχόλησης, όπως προφίλ ηλικίας, φύλο, συμβάσεις κ.λπ. Επιλεγμένα θέματα παρουσιάζονται παρακάτω:

Ηλικιακό προφίλ

Το ηλικιακό προφίλ και η συνταξιοδότηση των σημερινών υπαλλήλων μπορούν να δείξουν πότε το προσωπικό εγκαταλείπει την απασχόληση στις τομεακές επιχειρήσεις. Το τρέχον ηλικιακό προφίλ είναι σημαντικό για την αξιολόγηση της μελλοντικής ζήτησης προσωπικού και δεξιοτήτων, όπως δείχνει το παράδειγμα ορθής πρακτικής από τον ιταλικό τομέα χρηματοδότησης και τραπεζών:

Ο ιταλικός χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας διαθέτει ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με την ηλικία του προσωπικού τους. Με βάση αυτά τα στοιχεία είναι δυνατό να προβλεφθεί πότε θα φύγουν οι άνθρωποι (θα συνταξιοδοτηθούν) και πότε θα χρειαστεί νέο προσωπικό και δεξιότητες

Ορθή πρακτική: Ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας της Ιταλίας

 

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ

Italian Finance and Bank sector.

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ιταλία - 2020

 

Φύλο

Το φύλο είναι ένα βασικό ζήτημα στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα της Ιταλίας, όπως φαίνεται από το παρακάτω παράδειγμα ορθής πρακτικής:

Ορθή πρακτική: Ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας της Ιταλίας

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΟ  (Έτη: 1997 – 2016 – 2017)

The Italian Finance and Bank sector.

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ιταλία - 2020

Οι στατιστικές για το φύλο και την ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα δείχνουν αύξηση περίπου 50% στο ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται μεταξύ 1997 και 2017. Αυτό είναι ένας καλός δείκτης για τη μελλοντική ζήτηση προσωπικού από την άποψη της ισορροπίας των φύλων.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις συλλέγουν δεδομένα για την απασχόληση. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα για την πρόβλεψη ζήτησης και προσφοράς για προσωπικό που βασίζεται, για παράδειγμα, σε δεδομένα συνταξιοδότησης. Παραδόξως, κανένας από τους τρεις τομείς στους οποίους εστιάσαμε δεν ήταν σε θέση να παραδώσει δεδομένα σε αυτό το πλαίσιο συστηματικά και με δομημένο τρόπο.

Η αξία των δομημένων και συστηματικά συλλεγόμενων δεδομένων για παράγοντες όπως η απασχόληση, η ανεργία, η ηλικία και η πρακτική συνταξιοδότησης δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ιδίως στο πλαίσιο της πρόβλεψης περαιτέρω ζήτησης και προσφοράς με τεκμηριωμένο τρόπο.

Πώς να εργαστείτε με την επίδραση της δυναμικής της αγοράς; 

Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού όσο και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες. Για παράδειγμα, στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, η ανάπτυξη της εγχώριας τραπεζικής σε πολλές χώρες έχει οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση προσωπικού πρώτης γραμμής σε υποκαταστήματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο ορισμένων καταστημάτων. Κατά συνέπεια, τα τελευταία χρόνια, ο τραπεζικός και χρηματοοικονομικός τομέας έχει αλλάξει σημαντικά. Οι τραπεζικές υπηρεσίες στο σπίτι / στο Διαδίκτυο, το εμπόριο στο Διαδίκτυο και οι δημόσιοι κανονισμοί έχουν επηρεάσει τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού και δεξιοτήτων. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές μπορούν να προβλεφθούν σχετικά απλά, ενώ άλλες είναι πιο περίπλοκες.

Το παράδειγμα καλής πρακτικής από τον ιταλικό τομέα χρηματοδότησης και τραπεζών δείχνει πώς οι αλλαγές στην τεχνολογία μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση προσωπικού, τόσο από άποψη αριθμού όσο και από άποψη δεξιοτήτων:

Ορθή πρακτική: Ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας της Ιταλίας

Η τρέχουσα κατάσταση στον τραπεζικό κόσμο, όπου οι τράπεζες συγχωνεύονται σε ομάδες και συνεπώς εξαφανίζονται πολλά καταστήματα, οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα προσλήψεων και απολύσεων. Επιπλέον, νέες προοπτικές και τρόποι εργασίας (όπως «έξυπνη» εργασία) γίνονται όλο και πιο διαδεδομένοι μεταξύ των τραπεζών. Από αυτή την προοπτική, και λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που διαπερνάται από τις νέες τεχνολογίες, η ανάγκη για τους υπαλλήλους να κατέχουν / αποκτούν τις σωστές δεξιότητες και ικανότητες είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Ιταλία - 2020

Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στη ζήτηση για ποιότητα στις δεξιότητες (καλύπτονται στην ενότητα σχετικά με τον δείκτη 6 του EQAVET), θα έχει τεράστιες συνέπειες για το προσωπικό που απασχολείται στον ιταλικό χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέα, όταν μετράται από τον αριθμό του προσωπικού που απαιτείται στο εγγύς μέλλον.

Ένα άλλο παράδειγμα: Ο τομέας που απασχολεί ηλεκτρολόγους είναι, γενικά, ένας ευρύς τομέας που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη πιστοποίησης. Γενικά, η εκπαίδευση και η κατάρτιση που οδηγούν σε πιστοποιημένα προσόντα σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά δικαιώματα.

Ο τομέας έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα πελατών από ιδιωτικά νοικοκυριά έως επαγγελματικές βιομηχανίες. Οι εργασίες έχουν αλλάξει ριζικά.

Με την πάροδο των ετών, οι τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. αυτοματοποίηση) επηρέασαν επίσης αυτόν τον τομέα, ιδίως στο πλαίσιο των νέων απαιτούμενων δεξιοτήτων. Σήμερα, πολλοί ηλεκτρολόγοι εργάζονται στους τομείς που συνδυάζουν μια σειρά νέων τεχνολογιών με παραδοσιακές ηλεκτρικές δεξιότητες.

Η Εθνική Έκθεση για τους Ηλεκτρολόγους στη Σουηδία περιγράφει μια σειρά προσδοκιών που υπάρχουν «στη δουλειά». Το παράδειγμα καλής πρακτικής από τη Σουηδία δείχνει, όπως και με το παράδειγμα ορθής πρακτικής από την Ιταλία, ορισμένες αλλαγές που μπορούν να προβλεφθούν, αλλά είναι ακόμα δύσκολο να αποφασίσουμε για το πώς να αντιδράσουμε και, ειδικά, πώς να συνειδητοποιήσουμε τις δραματικές συνέπειες που θα έχουν πιθανόν, αυτές οι αλλαγές:

Ορθή πρακτική: Ο σουηδικός Ηλεκτρολογικός τομέας

Εργασιακό πλαίσιο

Οι αναμενόμενες βραχυπρόθεσμες αλλαγές στα προφίλ θα υποστηρίζονται από περιεχόμενο ΕΕΚ

 • Περισσότερη προσοχή για σέρβις και συντήρηση
 • Νέοι κανονισμοί (ΕΕ
 • Βιωσιμότητα
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Παραγωγή ενέργειας
 • Νέα προϊόντα και υλικά
  • Ηλεκτρικά αυτοκίνητα (συσκευές φόρτωσης)
  • Φωτισμός LED
 • Νέες τεχνικές
  • Τηλεχειρισμός
  • Υποβοηθούμενη πηδαλιούχηση
  • Ηλιακή ενέργεια (3x)
 • «Έξυπνα κτίρια»

Είναι σαφές ότι υπάρχει ένας κόσμος που θα κερδίσει από την άποψη της ποσότητας. Έγινε επίσης σαφές ότι υπάρχει μια ταχεία ανάπτυξη σε διαφορετικούς νέους κανονισμούς, υλικά και τεχνικές που βρίσκουν το δρόμο τους σε μελλοντικές περιγραφές θέσεων εργασίας, καθώς και στα αναλυτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων ΕΕΚ.

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Σουηδία - 2020

Οι απαιτήσεις ζήτησης μπορούν να επιλυθούν με πολλούς τρόπους, από την πρόσληψη φοιτητών από παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την επανεκπαίδευση προσωπικού από άλλους τομείς.

Ποια είναι η πρακτική του προσωπικού και πώς επηρεάζει τη ζήτηση που μετράται σε αριθμούς;

Εκτός από το παράδειγμα ορθής πρακτικής από το Ηνωμένο Βασίλειο που παρουσιάστηκε παραπάνω, προέκυψαν ορισμένα βασικά ερωτήματα από τις εθνικές εκθέσεις, τις συνεντεύξεις και την έρευνα:

 • Πώς σταθμίζετε όλες τις διαφορετικές πληροφορίες για να κάνετε μια εκτίμηση;
 • Και ποιος είναι υπεύθυνος για τις πιθανές επιπτώσεις λανθασμένων προβλέψεων και ποιος καλύπτει το κόστος που προκύπτει?

Η εθνική έκθεση για τον τομέα της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει τη στάση των μαθητών ως προς τη σταδιοδρομία στον τομέα της φιλοξενίας και μια σειρά από δραστηριότητες για την αντιστοίχιση της προσφοράς με τη ζήτηση:

Ορθή πρακτική: Ο τομέας της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τον Ιούνιο του 2019 ξεκίνησε η Εκστρατεία Ταλέντου Αρχάριου Επιπέδου από έναν από τους πιο διακεκριμένους Τομείς Φιλοξενίας του Ηνωμένου Βασιλείου και τις μεγαλύτερες διαδικτυακές λύσεις προσλήψεων Caterer.com, για να παραδώσει τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνάς τους, και να προσελκύσει επαγγελματίες υψηλού προφίλ στον τομέα, μέσω συζητήσεων πάνελ μπροστά σε ένα κοινό 100 επαγγελματιών του κλάδου. Τα βασικά ερευνητικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

 • Το 97% των παιδιών σχολικής ηλικίας και οι μαθητές που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο, διέγραψαν τη φιλοξενία ως επιλογή σταδιοδρομίας σε πολύ πρώιμο στάδιο.
 • Οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι νέοι όσον αφορά την καριέρα τους, επομένως τα σχολεία, μέσω διαγωνισμών, για παράδειγμα, μπορούν να ενημερώσουν και να εμπνεύσουν τους γονείς.
 • Οι εργοδότες μπορούν να προσελκύσουν καλύτερα ταλέντα ενισχύοντας το μήνυμα πηγαίνοντας σε σχολεία για να προωθήσουν τη φιλοξενία ως καριέρα και να εκπαιδεύσουν άτομα από τη βιομηχανία ως πρεσβευτές που μπορούν να εκφράσουν τις αρετές της φιλοξενίας ως επιλογή σταδιοδρομίας.
 • Η UK Hospitality συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε τομείς πολιτικής για τη μετανάστευση και τη μελλοντική δομή της μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση και τη μείωση της προσφοράς επαγγελματικής κατάρτισης τα τελευταία 20 χρόνια, έχοντας ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι μετανάστες εργαζόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα.

Πηγή: WP4 Εθνική Αναφορά – Μεγάλη Βρετανία - 2020

Θα πρέπει να είναι πολύ εμπνευστικό για κάποιον να  αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, στην οποία ο συγκεκριμένος τομέας έχει «απορριφθεί» ως πιθανότητα καριέρας, από μεγάλο ποσοστό παιδιών. Πρέπει επίσης να είναι εμπνευσμένο, διαβάζοντας πώς οι γονείς, οι εργοδότες και οι τομεακές οργανώσεις μπορούν να εργαστούν για να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές στον κλάδο. Τέτοια δεδομένα επισημαίνουν τις πιθανές ελλείψεις στον εφοδιασμό και αποτελούν παράδειγμα του πώς οι γονείς, οι εργοδότες και οι τομεακές οργανώσεις μπορούν να συνεργαστούν για την προσέλκυση περισσότερων μαθητών στον τομέα. Πρέπει επίσης να είναι εμπνευσμένο, διαβάζοντας πώς οι γονείς, οι εργοδότες και οι τομεακές οργανώσεις μπορούν να εργαστούν για να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές στον κλάδο. Τέτοια δεδομένα επισημαίνουν τις πιθανές ελλείψεις στον εφοδιασμό και αποτελούν παράδειγμα του πώς οι γονείς, οι εργοδότες και οι τομεακές οργανώσεις μπορούν να συνεργαστούν για την προσέλκυση περισσότερων μαθητών στον τομέα.

Στις παραπάνω ενότητες παρουσιάστηκε ένα σύνολο διαφορετικών δεδομένων σχετικά με τις ποσότητες στην αγορά εργασίας. Το πιο σημαντικό είναι πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, κάτι που προκύπτει από τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν.